Jak rozwija się fotowoltaika we Francji?

Jak rozwija się fotowoltaika we Francji?
Farma fotowoltaiczna o mocy 300 MW w Cestas k. Bordeaux. Fot. Neoen

Rząd Francji podał dane o łącznym potencjale nowych przyłączeń i produkcji energii ze zlokalizowanych na terenie tego kraju elektrowni fotowoltaicznych za I półrocze br.

W pierwszej połowie 2016 r. znajdujące się we Francji elektrownie fotowoltaiczne wyprodukowały w sumie 3,8 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 12 proc. Taka produkcja odpowiadała udziałowi PV w popycie na energię elektryczną we Francji na poziomie 1,5 proc. wobec 1,4 proc. odnotowanego w I połowie 2015 r.

W pierwszej połowie tego roku we Francji podłączono do sieci elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 336 MW, co jest najsłabrzym wynikiem od I połowy 2013 r., a całkowity potencjał fotowoltaiki we Francji wzrósł na koniec czerwca do 6,911 MW.

REKLAMA

Prawie 2/3 potencjału oddanych do użytku w okresie styczeń-czerwiec br. elektrowni fotowoltaicznych dotyczyło instalacji o jednostkowej mocy ponad 250 kWp.

W I połowie br. we Francji podłączono do sieci instalacje w przedziale do 3 kW o łącznej mocy 8 MW, a ich łączna moc wzrosła na koniec czerwca do 759 MW. W przypadku instalacji w przedziale 3-9 kW w pierwszych sześciu miesiącach br. podłączono do sieci instalacje o łącznej mocy 34 MW, a ich łączny potencjał wzrósł do 368 MW.

W przedziale 9-36 kW podłączono instalacje o łącznej mocy 6 MW (razem już 416 MW), w przedziale 36-100 kW podłączono instalacje o mocy 26 MW (razem 862 MW), w przedziale 100-250 kW podłączono instalacje o łącznej mocy 33 MW (razem 1,002 GW), a w przypadku segmentu o mocy przekraczającej 250 kW w I połowie 2016 r. przyłączono instalacje o łącznej mocy 228 MW, a ich łączny potencjał wzrósł na koniec czerwca do 3,505 GW.

Na koniec czerwca we Francji zarejestrowanych było ponadto ponad 21,6 tys. projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,141 GW, z czego w przypadku ponad 11,2 tys. projektów o mocy 593 MW podpisano umowy na przyłączenie do sieci.

REKLAMA

W przeciwieństwie do energetyki wiatrowej, której potencjał jest ulokowany głównie na północy Francji, elektrownie fotowoltaiczne to domena przede wszystkim południowych departamentów tego kraju.

W regionie Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, którego stolicą jest Bordeaux, zainstalowano do końca czerwca br. systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,68 GW, a w regionie Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees działały w tym czasie elektrownie PV o łącznej mocy 1,39 GW.

W tym pierwszym regionie działa największa w Europie naziemna farma fotowoltaiczna o mocy 300 MW. Inwestycję wartą 360 mln euro zrealizowała francuska firma Neoen i została ona objęta wsparciem w ramach francuskiego systemu aukcji. Stała cena za energię, którą wynegocjował inwestor, wynosi 105 euro/MWh.

Zaledwie kilka dni temu francuski rząd ogłosił plan aukcji, które w najbliższych latach obejmą sektor większych elektrowni fotowoltaicznych.

Francuskie ministerstwo energii poinformowało, że w latach 2017-2020 przeprowadzi aukcje, których celem jest budowa elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 GW. Aukcje zostaną podzielone na 6 etapów, w każdym zostanie udostępniony do podziału potencjał rzędu 500 MW.

Francuska minister ekologii i energii Segolene Royal zapowiedziała ostatnio, że do 2023 r. potencjał elektrowni fotowoltaicznych we Francji potroi się, sięgając poziomu 20 GW.

gramwzielone.pl