SBF Polska PV: negatywne skutki rozporządzenia dot. obowiązku OZE

SBF Polska PV: negatywne skutki rozporządzenia dot. obowiązku OZE
Fot. Schott Solar

Ministerstwo Energii chce w ramach przygotowanego rozporządzenia zmniejszyć tzw. obowiązek OZE na przyszły rok. Przeciwko takiemu rozwiązaniu jako mającemu potencjalnie negatywne skutki dla właścicieli zbudowanych dotąd w Polsce farm fotowoltaicznych występuje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. 

Ministerstwo Energii chce w ramach przygotowanego rozporządzenia zmniejszyć tzw. obowiązek OZE na 2017 r. wydzielając osobny obowiązek zakupu świadectw pochodzenia za energię produkowaną w biogazowniach rolniczych, który miałby wynieść 0,5 proc. Natomiast obowiązek zakupu zielonych certyfikatów od operatorów pozostałych typów odnawialnych źródeł energii miałby wynieść tylko 15,5 proc. To znacznie mniej niż przewiduje tekst obowiązującej ustawy o OZE, mówiący o podniesieniu obowiązku zakupu i umarzania świadectw pochodzenia w 2017 r. do poziomu odpowiednio 0,65 proc. dla biogazowni i 19,35 proc. dla pozostałych OZE.

Jeśli rozporządzenie dotyczące obowiązku OZE na 2017 r. zostanie przyjęte w formie zaproponowanej przez Ministerstwo Energii, wówczas przyszłoroczny obowiązek zostanie jednak obniżony, a taka sytuacja może mieć złe konsekwencje dla producentów energii odnawialnej funkcjonujących w systemie zielonych certyfikatów. 

REKLAMA

Wśród instytucji, które zgłosiły swoje zaniepokojenie planami resortu energii, jest Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

REKLAMA

Przygotowane przez ME regulacje, które mogą skutkować jeszcze większą nadpodażą zielnych certyfikatów i dalszym spadkiem ich cen, uderzają także w właścicieli zbudowanych dotąd w Polsce elektrowni fotowoltaicznych, dla których sprzedaż certyfikatów jest głównym  – obok sprzedaży energii – źródłem przychodów.

SBF Polska PV wskazuje, że obecne ceny zielonych certyfikatów „to wartość znacznie poniżej rentowności dla wielu projektów fotowoltaicznych nawet przy częściowej dotacji”, a przyjęcie obowiązku OZE na poziomie proponowanym przez ME „będzie miało bardzo negatywne skutki dla młodego rynku elektrowni fotowoltaicznych w Polsce”.

Jednocześnie SBF Polska PV odnosi się do przedstawionych przez ME projektów rozporządzeń określających warunki najbliższych aukcji i postuluje przeprowadzenie aukcji dla istniejących OZE o mocy do 1 MW obejmujących zamówienie do 1,4 TWh energii elektrycznej, co umożliwiłoby wyjście operatorom istniejących farm fotowoltaicznych z systemu zielonych certyfikatów i przejście do systemu aukcyjnego.

98 proc. elektrowni fotowoltaicznych w Polsce zostało zrealizowanych od roku 2014. Oznacza to, że są to bardzo młode inwestycje niekorzystające z systemu zielonych certyfikatów w okresie ich stabilnych i wysokich cen. Dodatkowo wiele inwestycji z zakresie mikro i małych instalacji PV powstałych do 1 lipca 2016 roku, zostało zrealizowanych bez dotacji. To dodatkowo pogarsza rentowność tych inwestycji w kontekście spadających cen świadectw pochodzenia. Dla wielu małych oraz średnich inwestorów rozwiązaniem w tej dramatycznej sytuacji związanej z niepewnością na rynku zielonych certyfikatów byłoby przejście na system aukcyjny. W rozporządzeniu “w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.” nie przewidziano dla nich jednak żadnej puli – komentuje SBF Polska.

red. gramwzielone.pl