Pierwsza w Europie transgraniczna aukcja dla OZE

Pierwsza w Europie transgraniczna aukcja dla OZE
Greencells Group press

Federalna agencja Bundesnetzagentur (BNetzA), która odpowiada za realizację aukcji w ramach niemieckiego systemu wsparcia dla OZE, poinformowała o możliwości składania ofert w pilotażowej transgranicznej aukcji, w której o wsparcie będą mogli ubiegać się inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych nie tylko w Niemczech, ale również w Danii.

Kilka tygodni temu przedstawiciele rządów Niemiec i Danii podpisali umowy formalizujące warunki udziału w aukcjach organizowanych w obu krajach. Teraz ogłoszono szczegóły planowanych aukcji.

Aukcja w Danii ma być otwarta dla niemieckich projektów częściowo, do wskazanego w umowie międzynarodowej poziomu, natomiast aukcja niemiecka ma być otwarta dla duńskich projektów całkowicie – do wskazanego w umowie łącznego potencjału nagradzanych instalacji.

REKLAMA

Minimalna moc projektów zgłoszonych do niemieckiej pilotażowej aukcji wynosi 100 kW, a maksymalna – 10 MW. Niemcy mają zagwarantować wsparcie w swojej aukcji dla projektów o łącznej mocy 50 MW.

Inwestorzy mają czas do 23 listopada na zgłoszenie swoich projektów do BNetzA. Maksymalną cenę za energię, której nie można przekroczyć składając ofertę, ustalono na 0,1109 euro/kWh.

Pilotażowa niemiecko-duńska aukcja pokrywa się z terminem kolejnej aukcji dla OZE w Niemczech (160 MW, maksymalna cena 0,1109 euro/kWh), która ma się odbyć 1 grudnia br. Niemieckie władze podkreślają, że zgłoszenie projektu do aukcji transgranicznej nie wyklucza możliwości zgłoszenia go do aukcji grudniowej, jeśli inwestor nie zagwarantuje sobie wsparcia na podstawie aukcji niemiecko-duńskiej.

REKLAMA

W tegorocznych aukcjach dla OZE w Niemczech przyjęto model wynagrodzenia tzw. pay-as-bid, zgodnie z którym zwycięzcy aukcji zagwarantują sobie sprzedaż energii po cenie, którą zaoferowali w aukcji.

Natomiast w aukcji niemiecko-duńskiej planowane jest zastosowanie modelu tzw. uniform pricing, w którym zwycięskie projekty otrzymują jednakową cenę za energię, która odpowiada cenie najdroższej, zakwalifikowanej do realizacji oferty.

Wraz z pierwszą transgraniczną aukcją w Europie wysyłamy ważny sygnał i podkreślamy, że Niemcy są gotowe na bliższą współpracę ze swoimi sąsiadami w zakresie promocji energii odnawialnej. Chcemy w pełni wykorzystać doświadczenie  zdobyte w tym procesie z Danią i uwzględnić je w przyszłych planach w zakresie współpracy z innymi europejskimi krajami – komentuje Rainer Baake z niemieckiego ministerstwa gospodarki.

Organizację transgranicznych aukcji umożliwiają unijne regulacje dla OZE, a taki model współpracy wpisuje się w promowaną przez Brukselę strategię budowy transgranicznego rynku energii w UE.

Warunkiem umożliwienia udziału w aukcji projektu z kraju sąsiedniego jest podpisanie bilateralnej, międzyrządowej umowy, a także udostępnienie proporcjonalnych warunków dla inwestorów z obu krajów. Konieczny jest także fizyczny przesył kupionej w sąsiednim kraju energii odnawialnej.

Możliwość realizacji transgranicznych aukcji otwiera polska ustawa o OZE. Uruchomienie polsko-niemieckiej współpracy w tym zakresie będzie jednak wymagać najpierw podpisania międzyrządowej umowy i określenia warunków pilotażowych aukcji, które odbyłyby się w obu krajach. 

red. gramwzielone.pl