Oxford PV pozyskał 21,3 mln funtów na perowskity

Oxford PV pozyskał 21,3 mln funtów na perowskity
Prof. Henry Snaith, Oxford PV. Fot. Oxford PV

Spółka Oxford PV założona przez naukowców z prestiżowego brytyjskiego uniwersytetu pozyskała kolejne środki na rozwój i komercjalizację technologii perowskitowych.

Oxford PV informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy otrzymał od inwestorów 21,3 mln funtów. W ostatniej rundzie finansowania Brytyjczycy pozyskali 8,7 mln funtów – zarówno od nowych jak i dotychczasowych inwestorów.

Na początku swojej działalności założony w 2010 r. spin-off pozyskał 7 mln funtów. Wśród pierwszych inwestorów znalazły się fundusze MTI Partners Ltd, Longwall Venture Partners LLP, Parkwalk Advicors, a także University of Oxford.

REKLAMA

Część z wcześniej pozyskanych funduszy Oxford PV wykorzystał na przygotowanie demonstracyjnej linii produkcyjnej, w celu prezentowania jej producentom ogniw fotowoltaicznych.

Cel, jaki stawia sobie Oxford PV, to wykorzystanie perowskitów do zwiększenia sprawności tradycyjnych ogniw krystalicznych, z którymi warstwa perowskitowa może się uzupełniać, prowadząc do zwiększenia sprawności takiego tandemowego ogniwa – jak chce to zrobić Oxford PV – do poziomu 30 proc.

W ubiegłym miesiącu niemiecki instytut ZSW, który pracuje nad połączeniem warstwy perowskitowej z ogniwem cienkowarstwowym CIGS, poinformował o osiągnięciu sprawności ogniwa wytworzonego w tej technologii na poziomie 17,8 proc. Taką sprawność osiągnięto na próbce ogniwa wielkości 3,76 cm2.

REKLAMA

ZSW podaje, że światowy rekord dla modułu fotowoltaicznego wykonanego wyłącznie z perowskitu to 15,3 proc., a w przypadku modułu CIGS – 15,7 proc. Rekord sprawności na poziomie ogniwa CIGS wykonanego w laboratorium należy zresztą do ZSW i wynosi 22,6 proc.

Oxford PV zapewnia, że jest w stanie pokonać największą barierę w rozwoju perowskitów, czyli ich szybką degradację, która na razie uniemożliwia skierowanie tej obiecującej technologii do komercjalizacji.

O postępie w pracach nad wytrzymałością perowskitów informowali ostatnio Amerykanie z National Renewable Energy Laboratory (NREL). Wyniki swoich badań zespół naukowców z NREL opisał w magazynie „Science”, informując o wykonaniu ogniwa cienkowarstwowego, w którym nie wykorzystano materiałów organicznych i którego sprawność wynosi 10,77 proc.

NREL dodaje, że jak dotąd prace nad wykorzystaniem perowskitów do produkcji energii słonecznej szły głównie w kierunku połączenia warstwy organicznej i nieorganicznej, co miało służyć uzyskaniu wysokiej sprawności przy zachowaniu dużej wytrzymałości. Osiągnięto sprawności przekraczające 20 proc., jednak organiczny komponent takich ogniw sprawiał, że ulegały one szybkiej degradacji.

NREL informuje, że ogniwo wytworzone z nanokryształów zachowuje swoje właściwości w temperaturze pokojowej i dużo niższych, a utrzymanie właściwości takich nanokryształów było dotąd osiągalne tylko w przypadku temepratur przekraczających 600 Fahrenheitów (ok. 315 st. C).

red. gramwzielone.pl