Szczeciński ZWiK ma już w fotowoltaice niemal 2 MW. Będzie mieć więcej

Szczeciński ZWiK ma już w fotowoltaice niemal 2 MW. Będzie mieć więcej
Foto. ZWiK Szczecin

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przystępi do realizacji kolejnej farmy fotowoltaicznej. Szczeciński ZWiK ma już na koncie budowę elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1,95 MW.

Nowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,5 MW powstanie na terenie Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie, zajmując powierzchnię około 1 ha.

Realizacja tej instalacji fotowoltaicznej, podobnie jak w przypadku zrealizowanych wcześniej przez szczeciński ZWiK, będzie wsparta środkami Unii Europejskiej w ramach RPO dla woj. zachodniopomorskiego. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana do końca roku.

REKLAMA

Szczeciński ZWiK podaje, że całkowity koszt inwestycji oszacowano na nieco ponad 3,1 mln zł, a wysokość przyznanego dofinansowania wyniesie 2,1 mln zł.

Wykonawcę farmy fotowoltaicznej ZWiK wyłoni w drodze przetargu nieograniczonego, a zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

REKLAMA

Spółka ocenia, że proces realizacji elektrowni PV powinien zakończyć się jesienią przyszłego roku.

Budowa kolejnej, trzeciej już farmy fotowoltaicznej pozwoli spółce uzyskać jeszcze większe oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną. Wytworzona energia w tym wypadku będzie przeznaczona w całości na potrzeby zakładu produkcji wody.

W latach 2014-2015 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie uruchomił dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,95 MW, które powstały w Zakładzie Produkcji wody „Miedwie”.

W przypadku tych elektrowni PV około 70 proc. energii jest wykorzystywane na miejscu, a pozostała część trafia do sieci. Oszczędności z tytułu produkcji energii są szacowane przez ZWiK na ok. 800 tys. zł rocznie.

Oprócz instalacji fotowoltaicznych ZWiK w Szczecinie produkuje energię również z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków. Obecnie ok. 17 proc. zużywanej przez spółkę energii pochodzi z własnych źródeł. 

red. gramwzielone.pl