DOE: koszt energii z PV na poziomie nawet 30 USD/MWh w 2030 r.

DOE: koszt energii z PV na poziomie nawet 30 USD/MWh w 2030 r.
Fot. Energy.gov, flickr cc

Amerykański federalny Departament Energii zaktualizował cel w zakresie redukcji kosztów wytwarzania energii z fotowoltaiki, który ma zostać osiągnięty w 2030 r. W zakresie celów wyznaczonych przez DoE na 2020 r. amerykańska branża fotowoltaiczna wyprzedza już przyjęty wcześniej harmonogram. 

Amerykański Departament Energii (Department of Energy – DoE) zaktualizował cele, które chce osiągnąć w ramach federalnego planu SunShot Initiative.

DoE zakłada, że do 2030 r. koszt produkcji energii z farm fotowoltaicznych uda się obniżyć do przeciętnego poziomu około 30 USD/MWh, czyli około 125 PLN/MWh. W przypadku segmentu instalacji firmowych i domowych DoE wyznaczył cel na 2030 r. odpowiednio na poziomie 40 USD/MWh oraz 50 USD/MWh.

REKLAMA

Program SunShot Initiative został zapoczątkowany przez DoE w 2011 roku i jego celem jest znaczące obniżenie kosztów produkcji energii z fotowoltaiki, tak aby stała się niezależna od sybsydiów i konkurencyjna wobec innych form produkcji energii.

W tym celu amerykański rząd wspiera inwestorów budujących systemy fotowoltaiczne, ale także przeznacza fundusze dla naukowców i firm na rozwój technologii PV.

REKLAMA

Wstępnie w programie SunShot Initiative przyjęto horyzont roku 2020. W tym przypadku DoE wyznaczył cel obniżenia przeciętnego kosztu produkcji energii z przemysłowych farm fotowoltaicznych do 60 USD/MWh, w przypadku średniej wielkości instalacji PV realizowanych w sektorze firm cel określono na 70 USD/MWh, a w przypadku instalacji dla gospodarstw domowych na 90 USD/MWh.

W końcu 2016 r. przeciętny koszt produkcji energii (w ujęciu LCOE) spadł już do około 70 USD/MWh, co jest wynikiem bliskim celu wyznaczonego na 2020 r., podczas gdy jeszcze w 2010 r. szacowano ten koszt na 270 USD/MWh.

DoE wskazuje, że w przypadku segmentu przedsiębiorstw i domowego zrealizowano już około 70 proc. celu na 2020 r., a koszty produkcji energii z systemów fotowoltaicznych, które obecnie instaluje się w USA, wynoszą w tym wypadku przeciętnie 130 USD/MWh oraz 180 USD/MWh – w porównaniu do 340 USD/MWh oraz 420 MWh w roku 2011.

Dla porównania, przeciętny koszt zakupu energii z sieci, który w USA ponoszą gospodarstwa domowe, wynosi około 130 USD/MWh. 

red. gramwzielone.pl