Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w gminach nad Narwią

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w gminach nad Narwią
Fot. EkoWodrol

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. ogłosiło nabór wniosków na unijne dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych. Dotacje pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

W skład LGD N.A.R.E.W. wchodzą gminy Choroszcz, Suraż, Kobylin Borzymy, Krypno, Łapy, Sokoły, Turośń Kościelna, Tykocin, Poświętne, Wyszki oraz Zawady. Ich mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach wniosków składanych przez konkretne gminy.

REKLAMA

Projekt zakłada dotacje na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Wspierane będą wyłącznie projekty polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

REKLAMA

Dofinansowanie jest przekazywane jako refundacja poniesionych i  udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej sięga 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi ponad 534,7 tys. zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się dzisiaj i potrwa tylko do 5 grudnia br. 

red. gramwzielone.pl