Znowu niższe ceny w kolejnej aukcji dla PV w Niemczech

Znowu niższe ceny w kolejnej aukcji dla PV w Niemczech
Belectric press

Już w szóstej z kolei aukcji dla PV w Niemczech osiągnięto ponownie niższą, średnią cenę za energię, którą oferowali inwestorzy – nie licząc ostatniej transgranicznej aukcji zorganizowanej przez Niemców razem z Duńczykami. Tym razem wejście do niemieckiego systemu wsparcia umożliwiono 27 projektom farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 162,5 MW.

W ostatniej aukcji o wsparcie rywalizowali inwestorzy, którzy zgłosili w sumie 76 projektów o łącznej mocy 423 MW, a wstępnie zdyskwalifikowano – ze względu na uchybienia formalne – mniej niż 10 proc. projektów, co jest najlepszym wynikiem w dotychczasowych aukcjach dla PV, które są prowadzone w Niemczech od kwietnia 2015 r.

Najniższa oferta wyniosła 62,6 EUR/MWh, najwyższa z nagrodzonych wsparciem sięgnęła 71,7 EUR/MWh, natomiast przeciętna cena ukształtowała się na poziomie 69 EUR/MWh, podczas gdy w poprzedniej, piątej aukcji średnia wyniosła 72,5 EUR/MWh.

REKLAMA

Co ciekawe, aż 16 z 27 nagrodzonych projektów ma zostać zrealizowanych wzdłuż autostrad i torów kolejowych, a większość powstanie w północno-wschodniej części Niemiec.

Najwięcej nagrodzonych projektów (6) powstanie na terenie landu Brandenburgia. W landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie mają powstać 4 farmy fotowoltaiczne, a 3 w landzie Szlezwik-Holsztyn.

Najwięcej nagrodzonych projektów osiągnie moc w przedziale 5-10 MW, a najmniejsza elektrownia PV będzie mieć zaledwie 560 kW.

Kolejne aukcje w Niemczech będą realizowane już w warunkach znowelizowanej w tym roku ustawy EEG, która wejdzie w życie z początkiem 2017 r.

REKLAMA

Zgodnie z przyjętą w tym roku reformą niemieckiego systemu wsparcia dla OZE, wsparcie w systemie aukcyjnym będzie przyznawane corocznie dla projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 600 MW.

Z systemu aukcyjnego będą wyłączone instalacje fotowoltaiczne o mocy poniżej 750 kW. Ten segment fotowoltaiki Berlin chce nadal wspierać taryfami gwarantowanymi, o które inwestorzy nie będą musieli konkurować jak w przypadku systemu aukcyjnego.

Ostatnio Niemcy przeprowadzili też pierwszą transgraniczną aukcję, na podstawie której przyznane wsparcie obejmie projekty fotowoltaiczne znajdujące się w sąsiednim kraju – w tym wypadku w Danii.

Do podziału było 50 MW, a wsparcie trafi do 5 projektów, z których wszystkie zostaną zrealizowane po duńskiej stronie. Uwagę zwraca relatywnie niska cena za energię, którą zaoferowano w przypadku zwycięskich projektów i która wyniosła zaledwie 53,8 EUR/MWh. Więcej o zasadach tej aukcji w artykule: Efekty pierwszej transgranicznej aukcji dla fotowoltaiki.

W tegorocznych aukcjach dla PV w Niemczech przyjęto model wynagrodzenia tzw. pay-as-bid, zgodnie z którym zwycięzcy aukcji zagwarantują sobie sprzedaż energii po cenie, którą zaoferowali w aukcji.

Natomiast w aukcji niemiecko-duńskiej zastosowano alternatywny model tzw. uniform pricing, w którym zwycięskie projekty otrzymują jednakową cenę za energię, która odpowiada cenie najdroższej, zakwalifikowanej do realizacji oferty.

red. gramwzielone.pl