Oczyszczalnia ścieków w Płotach będzie produkować energię z PV

Oczyszczalnia ścieków w Płotach będzie produkować energię z PV
Fot. WFOŚIGW w Szczecinie

Dotacje na fotowoltaikę w woj. zachodniopomorskim. Dwie umowy dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 podpisała z WFOŚiGW w Szczecinie gmina Płoty, która zgłosiła dwa projekty zakładające montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach. To kolejna umowa zakłądająca unijne dofinansowanie na inwestycję w fotowoltaikę, które w ostatnich dniach przyznał szczeciński WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował, że dofinansowanie dotyczy projektu pt. Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach. Przyznana dotacja to prawie 2,4 mln zł, a koszt całkowity inwestycji wynosi ponad 2,9 mln zł.

W ramach tego projektu powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 300 kW, która według założeń wnioskodawcy ma produkować prawie 250 MWh energii rocznie. Dodatkowo zostanie zamontowana pompa ciepła o mocy ponad 60 kW. Inwestycja ma pozwolić na redukcję emisji do atmosfery dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych o niemal 185 ton rocznie.

REKLAMA
REKLAMA

Drugi nagrodzony projekt pt. Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 640 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji przekracza 920 tys. zł. Moc instalacji fotowoltaicznej wyniesie ponad 90 kW.

Obie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach działania 2.10: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, dla którego WFOŚiGW w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020.

Wcześniej w ramach tego działania szczeciński Fundusz podpisał już umowy na dofinansowanie zakładające m.in. budowę jednej z największych w kraju instalacji fotowoltaicznych. Więcej na ten temat w artykule: W Stargardzie powstanie duża elektrownia fotowoltaiczna

red. gramwzielone.pl