Poprawki do ustawy zwiększą zyski z fotowoltaiki?

Poprawki do ustawy zwiększą zyski z fotowoltaiki?
t-solar press

Z wiadomości o poprawkach do projektu ustawy o OZE powinni się ucieszyć inwestorzy, którzy rozważają uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. {więcej}

Zgodnie z informacjami podanymi wczoraj przez cire.pl, w poprawionej wersji projektu ustawy o OZE wprowadzony zostanie m.in. obowiązek zakupu energii ze wszystkich instalacji OZE – po gwarantowanej cenie. Między innymi takich, ważnych dla branży OZE zapisów brakuje w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, który resort gospodarki zaprezentował w grudniu 2011 r.

Czytaj więcej o szczegółach propozycji dot. ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Ustawa o OZE: jakie zmiany w nowym projekcie?

REKLAMA

Kolejną, ważną zwłaszcza dla branży fotowoltaicznej zmianą w drugim projekcie ustawy o OZE ma być uproszczenie sposobu obliczania corocznej wartości opłaty zastępczej – czyli referencyjnej wartości zielonych certyfikatów, które obok ceny za sprzedaż energii, stanowią przychód operatorów odnawialnych źródeł energii.

W pierwszej wersji projektu ustawy o OZE zapisano sposób obliczania opłaty zastępczej, który powodowałby spadek wartości zielonego certyfikatu co rok – wraz z systematycznym wzrostem cen energii. Dla fotowoltaiki, która w nowym systemie wsparcia ma otrzymać dwa certyfikaty za każdą sprzedaną megawatogodzinę energii, oznaczałoby to z roku na rok spadek przychodów z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów.

Dla przykładu, przyjmując, że w danym roku cena energii na rynku konkurencyjnym wynosiłaby 200 zł/MWh, a wartość zielonego certyfikatu 285 zł MWh, przychód właściciela systemu fotowoltaicznego wyniósłby 200 zł + 2 x 285 zł = 770 zł/MWh. Jednak wraz ze wzrostem ceny energii, łączny przychód malałby na skutek spadku ceny zielonego certyfikatu – co wynika ze wzoru na obliczanie opłaty zastępczej przyjętego w pierwszym projekcie ustawy o OZE.

REKLAMA

(czytaj więcej o sposobie obliczania opłaty zastępczej w pierwszym projekcie ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Opłata zastępcza w nowej ustawie o OZE)

Tymczasem, według informacji przedstawionych wczoraj przez cire.pl, resort gospodarki chce uprościć sposób obliczania opłaty zastępczej, kopiując stosowane obecnie rozwiązanie, czyli opłatę zastępczą co roku powiększaną o wskaźnik inflacji.

Przyjmując, że poziom opłaty zastępczej na rok 2012, który wynosi około 285 zł/MWh i byłby co roku zwiększany średnio o 4% (szacowana inflacja), wówczas za 10 lat wartość zielonego certyfikatu wynosiłaby ok. 407 zł/MWh, a przychód operatora instalacji fotowoltaicznej, do której stosowałby się współczynnik korekcyjny wynoszący 2, z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów wynosiłby około 814 zł/MWh.

Oprócz przychodu z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów na przychód operatora instalacji fotowoltaicznej składałaby się także sprzedaż energii – w tym wypadku, według informacji cire.pl – referencyjna, gwarantowana cena za sprzedaż zielonej energii – podobnie jak wartość opłaty zastępczej – w nowej wersji ustawy ma być obliczana poprzez coroczną indeksację o wskaźnik inflacji z roku ubiegłego.

Zgodnie z propozycjami mówiącymi o wsparciu dla danej instalacji OZE przez 15 lat, przez ten okres operator instalacji PV mógłby liczyć na dochód ze sprzedaży zielonych certyfikatów i energii, a – przy założeniu, że instalację fotowoltaiczną można eksploatować przez 25 lat – jeszcze przez 10 lat na przychód właściciela instalacji fotowoltaicznej składałaby się sprzedaż energii, ale już bez przysługujących mu przez pierwsze 15 lat zielonych certyfikatów.

Więcej informacji o prognozach kosztów i przychodów z instalacji fotowoltaicznych w perspektywie zmian w systemie wsparcia dla OZE znajdą Państwo w raporcie „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce”.

pp, gramwzielone.pl