Kolejne dotacje na fotowoltaikę w woj. zachodniopomorskim

Kolejne dotacje na fotowoltaikę w woj. zachodniopomorskim
Som Energia Cooperativa, flickr cc

W ostatnich dniach WFOŚiGW w Szczecinie podpisywał kolejne umowy z beneficjentami unijnych dotacji na OZE w działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, które jest realizowane w ramach RPO dla woj. zachodniopomorskiego. Obecnie prowadzony jest kolejny nabór wniosków w tym konkursie, w zakresie którego WFOŚIGW przeprowadzi wkrótce dodatkowe szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

Ostatnia podpisana umowa dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,5 kW i 10 kW, które powstaną do końca listopada br. na dachach dwóch szkół w gminie Polanów. Wartość projektu to około 0,5 mln zł, a wartość przyznanej dotacji wynosi 0,4 mln zł.

Wcześniej podpisano umowę dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach 11 szkół, 10 jednostek pomocy społecznej oraz 2 przedszkoli na terenie Szczecina. Łączna moc tych instalacji to prawie 685 kWp, a roczna produkcja energii jest szacowana na poziomie ponad 665 MWh. Te inwestycje mają pozwolić na pokrycie prawie 60 proc. zapotrzebowania tych budynków na energię elektryczną. Wartość inwestycji to 6,7 mln zł, a wartość dofinansowania wynosi 5,7 mln zł.

REKLAMA

Podpisano również umowę na unijne dofinansowanie o wartości niemal 2,5 mln zł na warty prawie 3 mln zł projekt montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz wymiana źródeł ciepła w szkołach i świetlicach położonych na terenie pomorskiej gminy Sławno. 

Unijne dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla jednostek sektora publicznego z woj. zachodniopomorskiego to efekt ostatniego naboru wniosków w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dla którego WFOŚiGW w Szczecinie jest Instytucją Pośredniczącą.

Obecnie trwa kolejny nabór wniosków na unijne dotacje z działania 2.10 z RPO dla woj. zachodniopomorskiego.

REKLAMA

WFOŚiGW w Szczecinie przeprowadzi indywidualne konsultacje dla podmiotów, które chcą skorzystać z unijnych dotacji na odnawialne źródła energii w ramach tego działania.

Szczeciński Fundusz zaprasza potencjalnych wnioskodawców na konsultacje w dniach od 27 lutego do 3 marca do biur WFOŚiGW w Szczecinie – dla wnioskodawców z regionu Szczecina, a także w Koszalinie – dla wnioskodawców z regionu Koszalina.

Zapisy na indywidualne konsultacje trwają do 24 lutego br. Warunkiem udziału w konsultacjach jest  wcześniejsza rejestracja.

Nabór wniosków w ramach działania 2.10 potrwa do 14 marca br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec br.

Budżet konkursu wynosi 75,2 mln zł, a maksymalna wartość unijnego dofinansowania, które można w nim pozyskać na inwestycje w odnawialne źródła energii, wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

red. gramwzielone.pl