Oficjalnie: karne cła na chińskie moduły PV na 18 miesięcy

Oficjalnie: karne cła na chińskie moduły PV na 18 miesięcy
Fot. tiseb, flickr cc

Komisja Europejska potwierdziła to, o czym w branży fotowoltaicznej mówiło się od kilku tygodni. Karne cła antydumpingowe i antysubsydyjne zostały przedłużone na 1,5 roku. KE zapowiedziała jednocześnie zmianę mechanizmu ustalania minimalnej ceny importowej, tak aby bardziej odzwierciedlał realia rynkowe. W tym celu Bruksela otworzyła kolejne dochodzenie, w którym ma wziąć pod uwagę ostatnie trendy na rynku fotowoltaicznym.

Jak wynika z informacji zamieszczonych w piątkowym wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, karne cła, którymi jest objęty od 2013 import chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych do UE, zostały przedłużony na 18 miesięcy.

Bruksela zdecydowała o przedłużeniu zarówno karnych ceł antydumpingowych jak i antysubsydyjnych, proponując nowe stawki tych ceł.

REKLAMA

Sytuację w zakresie ceł antydumpingowych reguluje opublikowane w piątek Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2017/367, zgodnie z którym chińscy producenci zostaną objęci doliczanymi do cen netto stawkami ceł od 27,3 proc. do 64,9  proc., przy czym w przypadku największych producentów będą obowiązywać cła na poziomie – Trina Solar 44,7 proc., LDK Solar 46,7 proc., Wuxi Suntech i Suntech 41,4 proc., JA Solar 51,5 proc., JinkoSolar 41,2 proc., Yingli – 35,5 proc., a  w przypadku innych, niewyszczególnionych w rozporządzeniu KE producentów zastosowano stawkę 53,4 proc.

KE tłumaczy przedłużenie ceł antydumpingowych nadpodażą produkcji w Chinach, szacując, że o ile w ubiegłym roku na całym świecie zamontowano systemy fotowoltaiczne o mocy aż 70-75 GW, to potencjał produkcji modułów fotowoltaicznych wyniósł w ubiegłym roku około 108 GW, podczas gdy jeszcze w 2015 r. wynosił 96,3 GW. Taka sytuacja zdaniem Brukseli może prowadzić do dalszego dumpingu.

W rozporządzeniu nt. ceł antydumpingowych czytamy ponadto, że te cła rozszerza się na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu – z wyjątkiem firm, które zgodziły się na udział w dochodzeniu KE i wykazały brak powiązań z produkcją z Chin. Ceł nie stosuje się m.in. na import firm Panasonic Energy Malaysia, Hanwha Q CELLS  oraz mających siedzibę na Tajwanie firm Gintech, Neo Solar, Motech, Solartech Energy, TSE czy Sino-American Silicon Products.

Niższe stawki, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/366, zastosowano w przypadku ceł antysubsydyjnych. W przypadku Trina Solar stawka wyniesie 3,5 proc., Yingli 6,3 proc., LDK Solar 11,5 proc., Wuxi Suntech i Suntech 4,9 proc., Renesola 4,6 proc., a Jinko Solar 6,5 proc. Dla pozostałych firm, których nie wyszczególniono w rozporządzeniu, stawka wyniesie 11,5 proc.

W przypadku importu z Malezji i Tajwanu zastosowano takie same zasady jak w przypadku ceł antydumpingowych – łącznie ze zwolnieniem z ceł tych samych firm.

Bruksela zastrzega, że będzie teraz prowadzić okresowe badanie, które może skutkować zmianą przyjętych taryf. W tym wypadku badanie ma objąć lata 2014-2016. Wyniki pierwszego badania zostaną opublikowane za 6 do 9 miesięcy.

REKLAMA

Komisja Europejska zasygnalizowała jednocześnie możliwość stopniowych redukcji stawek celnych oraz minimalnej ceny importowej, do której muszą się stosować chińscy producenci objęci tzw. porozumieniem cenowym. Zachowanie minimalnej ceny importowej umożliwia zwolnienie z karnych ceł importowych.

Przez niemal cały okres obowiązywania restrykcji celnych, czyli od roku 2013, minimalna cena importowa na chińskie moduły fotowoltaiczne wynosiła ok. 0,53-0,56 EUR/W, co zwłaszcza wobec ubiegłorocznych spadków cen modułów – przestało odzwierciedlać sytuację na rynku. Ostatnio KE obniżyła minimalną cenę importową do 0,46 EUR/W – a ogniw – do 0,23 EUR/W. Teraz Bruksela zasygnalizowała częstsze zmiany tych cen – zapewne poprzez ich dalsze obniżanie.

W ostatnich miesiącach większość czołowych producentów modułów fotowoltaicznych z Chin wycofało się z porozumienia cenowego, wobec czego nie obejmuje ich mechanizm minimalnej ceny importu.

Stosowanie zwolnień przyznanych wyszczególnionym przedsiębiorstwom jest uwarunkowane przedstawieniem organom celnym danego państwa członkowskiego ważnej faktury handlowej, wystawionej przez producenta lub wysyłającego, na której znajduje się oświadczenie z datą i podpisem pracownika podmiotu wystawiającego tę fakturę, wraz z podaniem nazwiska i funkcji.

W przypadku ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego oświadczenie ma mieć następującą treść: „Ja, niżej podpisany(-a), poświadczam, że (liczba) ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego sprzedana na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą zostało wytworzonych przez (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (kod dodatkowy TARIC) w (odpowiednie państwo). Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą”. 

Natomiast w przypadku modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego oświadczenie powinno mieć następującą treść: „Ja, niżej podpisany(-a), zaświadczam, że (liczba) modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego sprzedanych na wywóz do Unii Europejskiej i objętych niniejszą fakturą zostało wytworzonych  przez (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (dodatkowy kod TARIC) w (odpowiednie państwo); lub  przez stronę trzecią, z którą zawarto umowę podwykonawstwa (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (dodatkowy kod TARIC) w (odpowiednie państwo) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego wytworzonych przez (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (dodatkowy kod TARIC) w (odpowiednie państwo). Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą”.

Komisja Europejska wskazuje, że jeżeli taka faktura nie zostanie przedstawiona lub w podanym powyżej oświadczeniu nie ujęto jednego lub obu dodatkowych kodów TARIC, „zastosowanie ma stawka celna obowiązująca w odniesieniu do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw” i wymagane jest podanie w deklaracji celnej dodatkowego kodu TARIC B999.

KE zastrzega, że z definicji produktów objętych cłami wykluczono cienkowarstwowe produkty fotowoltaiczne, produkty fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego trwale wbudowane do urządzeń elektrycznych spełniających inną funkcję niż wytwarzanie energii elektrycznej i wykorzystujących energię elektryczną wytwarzaną przez wbudowane ogniwo lub ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego, a także moduły lub panele o napięciu wyjściowym nieprzekraczającym 50 V prądu stałego oraz mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 W, wyłącznie jako urządzenia do bezpośredniego ładowania akumulatorów w systemach o tej samej charakterystyce napięcia i mocy.

red. gramwzielone.pl