Amerykańscy prosumenci odwracają się od leasingu

Amerykańscy prosumenci odwracają się od leasingu
Fot. Wayne National Forest, flickr cc

Do tej pory amerykański rynek domowych instalacji fotowoltaicznych rozwijał się głównie w oparciu o leasing. Ostatnio Amerykanie, którzy instalują domową fotowoltaikę, coraz częściej realizują takie inwestycje ze środków własnych lub kredytu.

Model biznesowy oparty na leasingu realizowali dotąd czołowi amerykańscy dostawcy domowych instalacji fotowoltaicznych z SolarCity (obecnie częścią Tesli) na czele.

W przypadku leasingu instalację wykonuje w USA deweloper, który jest później także jej właścicielem. W zamian za energię właściciel domu płaci deweloperowi stałe, z reguły comiesięczne wynagrodzenie. Umowy leasingu są zawierane z reguły na 15-20 lat.

REKLAMA

Inna forma inwestycji w domową fotowoltaikę, która jest realizowana na rynku w USA, to inwestycje realizowane w ramach umów PPA, w ramach których dostawcy instalacji montują je na dachu swojego klienta, któremu następnie sprzedają energię w ramach długoterminowej umowy, zabezpieczając go w ten sposób przed możliwym wzrostem cen energii z sieci.

Jak jednak informuje amerykańska firma konsultingowa GTM Research, podczas gdy w ostatnich latach model TPO (third-party owned) był dominującą formą inwestycji ma rynku domowych elektrowni w USA, w ostatnim czasie ten trend zaczął się odwracać, a IV kwartał 2016 r. był pierwszym kwartałem, w którym odnotowano przewagę inwestycji w oparciu o zakup instalacji.

GTM Research wylicza, że jeszcze 2014 r. leasing odpowiadał za około 3/4 rynku domowych instalacji PV, ale w ostatnim kwartale 2016 r. ten odsetek zmalał do 47 proc., a na największym stanowym rynku fotowoltaiki, czyli w Kalifornii, wyniósł jedynie 36 proc.

Odwrót od leasingu zapowiedziała Tesla, która przejęła biznes największego dostawcy domowych instalacji PV w USA SolarCity, którego udział w rynku szacowany jest na 1/3 – 1/4. W tym kierunku idą także pozostali liderzy rynku – Sunrun czy Sungevity.

REKLAMA

GTM Research zapowiada, że 2017 będzie pierwszym rokiem, w którym inwestycje realizowane w modelu TPO będą mniejszością, a większość Amerykanów, na których dachach pojawi się fotowoltaika, będzie jej właścicielami.

Mniejszą popularność leasingu można powiązać ze spadkiem cen instalacji fotowoltaicznych, dzięki czemu amerykańscy prosumenci coraz rzadziej muszą podpierać się tą formą finansowania.

GTM Research policzył, że tylko w II połowie 2016 r. w przypadku segmentu domowych instalacji fotowoltaicznych odnotowano spadek kosztów przeciętnie o 8,6 proc. – ze średniego poziomu 3,16 USD/W do 2,89 USD/W, czyli ok. 12 PLN/W (bardziej spadły koszty inwestycji w farmy fotowoltaiczne – z ok. 1,28 USD/W do 1,06 USD/W).

Leasing był koniecznym, okresowym rozwiązaniem, które zapoczątkowało wzrost rynku domowych instalacji PV, jednak przyszłość jest w gotówce i pożyczkach – konkluduje GTM Research.

Porównanie zasad finansowania inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne w USA (tłumaczenie za raportem „A Homeowner’s Guide to Solar Financing”):

red. gramwzielone.pl