Duży wzrost inwestycji w fotowoltaikę w Belgii

Duży wzrost inwestycji w fotowoltaikę w Belgii
Fot. FuFuWolf, flickr cc

Belgijskie stowarzyszenie sektora energetyki odnawialnej APERE podało, że w ubiegłym roku potencjał fotowoltaiki zainstalowanej w Belgii zwiększył się o 170 MW. To więcej aż o 70 proc. w porównaniu do wuniku za rok 2015.

APERE (Association pour la promotion des énergies renouvelables) podaje, że na koniec 2016 r. w Belgii działały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 3,423 GW, z czego we Flandrii – 2,451 GW, w Walonii 916 MW, a w regionie Brukseli 56 MW.

Na zainstalowany w ubiegłym roku potencjał fotowoltaiki na poziomie 170 MW złożyło się około 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, z czego systemy o mocy do 10 kW stanowiły 61 proc. zainstalowanych w 2016 r. mocy PV.

REKLAMA
REKLAMA

Europejskie stowarzyszenie branży solarnej SolarPower Europe podaje natomiast, że na koniec 2015 r. Belgowie posiadali instalacje fotowoltaiczne o mocy 3,2 GW, a więcej w Europie mieli wówczas tylko Niemcy (39,7 GW), Włosi (18,6 GW), Brytyjczycy (9 GW), Francuzi (6,7 GW) oraz Hiszpanie (5,4 GW).

Udział fotowoltaiki w belgijskim miksie energii elektrycznej wyniósł w 2015 r. niecałe 4 proc. i był bliski średniej dla całej Unii Europejskiej.

APERE podaje, że w 2016 r. instalacje fotowoltaiczne podłączone do belgijskiego systemu elektroenergetycznego wyprodukowały w sumie 2,9 TWh energii, do odpowiadało 3,7-procentowemu udziałowi w krajowym miksie energetycznym.

red. gramwzielone.pl