261 wniosków o dotacje na OZE na Warmii i Mazurach. Głównie PV

261 wniosków o dotacje na OZE na Warmii i Mazurach. Głównie PV
Farma fotowoltaiczna w Gryźlinach. Foto: Starostwo Powiatowe w Olsztynie

WFOŚiGW w Olsztynie, który realizuje konkursy mające na celu przyznanie unijnych dotacji na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. warmińsko-mazurskiego, podał listę wniosków, które przeszły ocenę formalną, zgłoszonych w ostatnim konkursie z działania 4.1.

Nabór wniosków w ramach działania 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, w konkursie nr RPWM.04.01.00-IP-02-28-002/1, był prowadzony we wrześniu i październiku ubiegłego roku.

Na liście wniosków, które przeszły ocenę formalną, najwięcej znajdziemy projektów dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych – zarówno mikroinstalacji o mocy do 40 kW, jak i większych projektów o mocy sięgającej 1 MW.

REKLAMA

W przypadku elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW przyjęte koszty inwestycji wynoszą w przypadku poszczególnych projektów od około 4 mln zł do 6,9 mln zł. Najdroższy jest projekt elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Wilkowo, która ma kosztować 14,39 mln zł – w tym przypadku nie wskazano jednak w nazwie wniosku planowanej mocy instalacji. Nieco mniejszą wartość mają wnioski dotyczące budowy farm fotowoltaicznych w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Gałwuny i Dębnik – po około 13 mln zł przy wnioskowanym dofinansowaniu rzędu ok. 7 mln zł – jednak również w ich przypadku nie podano w nazwie wniosków mocy planowanych instalacji. Wiadomo natomiast, jaka może być ich maksymalna moc. 

Jak wynika z regulaminu konkursu, o wsparcie można było ubiegać się na instalacje kolektorów słonecznych i fotowoltaiki o mocy maks. 2 MWt/MWe, instalacji biomasowych o mocy do 5 MWt/MWe, biogazowni o mocy do 1 MWe, geotermii o mocy do 2 MWt,  a także małych elektrowni wodnych i wiatrowych o mocy do 200 kWe. Możliwe jest również dofinansowanie do inwestycji zakładających budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych w celu przyłączenia OZE, a także zastosowanie magazynów energii jako elementu uzupełniającego projekty.

REKLAMA

Całkowity, przyjęty we wnioskach koszt wszystkich inwestycji, o których dofinansowanie ubiegają się potencjalni beneficjenci, to 418,3 mln zł, a wnioskowana wartość dofinansowania to w sumie 227,97 mln zł.

Budżet konkursu to 196,58 mln zł, przy czym w przypadku elektrowni wiatrowych o mocy do 200 kW przewidziano do wydania maksymalnie 24,3 mln zł, w przypadku projektów z zakresu energetyki słonecznej – 39,68 mln zł, elektrowni biomasowych i biogazowych – 53 mln zł, geotermii i elektrowni wodnych o mocy do 200 kW – 13,27 mln zł, a modernizacji i rozbudowy sieci dla OZE – 66,18 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Lista wniosków po ocenie formalnej w konkursie RPWM.04.01.00-IP-02-28-002/16 jest dostępna pod tym linkiem.

Uruchomienie kolejnych naborów wniosków na unijne dotacje na OZE, m.in. w ramach działania 4.1, przewiduje się w województwie warmińsko-mazurskim na koniec obecnego miesiąca. 

red. gramwzielone.pl