Indie przekraczają 10 GW w fotowoltaice

Indie przekraczają 10 GW w fotowoltaice
Fot. SMA

Indyjskie ministerstwo energii i górnictwa poinformowało, że w tym miesiącu łączny zainstalowany potencjał fotowoltaiki w Indiach przekroczył 10 GW. Osiągnięcie takiego poziomu oznacza, że moc elektrowni fotowoltaicznych w Indiach potroiła się w ciągu niecałych 3 lat.

Tak dynamiczny rozwój rynku fotowoltaicznego w Indiach to zasługa organizowanych przez poszczególne stany aukcji, na podstawie których są realizowane projekty liczące nawet po kilkaset MW. Wraz z kolejnymi aukcjami spadają oferowane przez inwestorów ceny energii – a notowany w aukcjach poziom ofert cenowych wynosi już poniżej 0,05 dol./kWh, czyli poniżej 0,2 zł/kWh, czemu sprzyja obserwowany od kilku kwartałów wyraźny spadek cen modułów fotowoltaicznych.

Informacja przekazana przez rząd w New Delhi oznacza również, że Indie są na drodze do realizacji ambitnego celu budowy potencjału fotowoltaicznego, który ma wynieść aż 100 GW i który ma zostać zrealizowany do roku 2022.

REKLAMA

Indyjski rząd zobowiązał się w 2015 r., w ramach negocjacji poprzedzających szczyt klimatyczny w Paryżu, że do 2030 r. zwiększy udział źródeł odnawialnych do 40 proc. swojego miksu energii elektrycznej. 

REKLAMA

Tymczasem przygotowana ostatnio przez New Delhi 10-letnia prognoza rozwoju rynku elektroenergetycznego pokazuje, że w roku 2027 udział odnawialnych źródeł w miksie energetycznym Indii ma wynieść aż 57 proc., a wobec tak dużego wzrostu potencjału OZE Indie mają nie potrzebować już nowych elektrowni węglowych, co stawia pod znakiem zapytania realizację inwestycji w nowe bloki węglowe, których łączny potencjał ocenia się na około 50 GW.

Prognoza wykonana przez indyjski rząd pokazuje, że w 2027 r. potencjał OZE w Indiach ma wynosić 275 GW i to bez uwzględniania elektrowni wodnych, których łączna moc ma wówczas wynieść 72 GW. Dodatkowo w planach jest utrzymanie potencjału elektrowni jądrowych na poziomie 15 GW.

Obecny potencjał wytwórczy sektora elektroenergetyki w Indiach to około 300 GW, z czego za ok. 1/6 odpowiadają źródła odnawialne.

red. gramwzielone.pl