Szwecja: w tym roku 225 mln SEK na wsparcie prosumentów

Szwecja: w tym roku 225 mln SEK na wsparcie prosumentów
Fot. Lappeenranta University of Technology

Szwedzka rządowa agencja Energimyndigheten poinformowała, że tegoroczny budżet, z którego dofinansowane zostaną inwestycje w małe instalacje OZE w Szwecji, wyniesie 225 mln szwedzkich koron, czyli około 11 mln zł.

Na program subsydiów, z których mogą korzystać Szwedzi zainteresowani montażem małych systemów odnawialnych źródeł energii, szwedzki rząd przeznaczył w latach 2009-16 885,5 mln SEK (ok. 392 mln zł). W ubiegłym roku wydano na ten cel również 225 mln SEK, a rok wcześniej 150 mln SEK.

W ramach programu o dofinansowanie pokrywające część kosztu inwestycji mogą ubiegać się szwedzkie gospodarstwa domowe, a także prywatne i publiczne przedsiębiorstwa.

REKLAMA

W przypadku pojedynczej instalacji fotowoltaicznej maksymalne dofinansowanie wynosi 1,2 mln SEK (ok. 530 tys. zł), przy czym koszt inwestycji nie może przekroczyć 37 tys. SEK/kW., czyli ok. 16,3 tys. zł/kW.

Na koniec 2015 r. potencjał fotowoltaiki w Szwecji wynosił 127 MW. W 2015 r. miały tam powstać instalacje PV o mocy 13,9 MW, a rok wcześniej – o mocy 9,6 MW.

REKLAMA

Według programu PVGIS-classic, z instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW zamontowanej pod kątem ok. 35 st. i ukierunkowanej idealnie na Południe w południowej części Szwecji można uzyskać około 9 MWh energii rocznie. Taka sama instalacja na północnych krańcach Szwecji wyprodukowałaby około 8,5 MWh.

Zainteresowanie montażem małych instalacji fotowoltaicznych w Szwecji może zwiększyć proponowane przez szwedzki rządz zniesienie obowiązku posiadania w przypadku takich inwestycji pozwolenia na budowę, a także wdrożony program dopłat do domowych magazynów energii.

Wysokość dopłat, które do zakupu domowych magazynów energii oferuje szwedzki rząd, wynosi maksymalnie 50 tys. SEK (około 22,5 tys. złotych).

W ubiegłorocznym budżecie szwedzki rząd miał zabezpieczyć na ten cel kwotę wynoszącą 25 mln SEK, a w latach 2017-2019 Sztokholm ma przeznaczać co roku po 50 mln szwedzkich koron. Realizacja programu ma się zakończyć w grudniu 2019 r.

Warunkiem uzyskania dopłaty do zakupu magazynu energii jest posiadanie urządzenia produkującego energię ze źródeł odnawialnych, które jest podłączone do sieci.

red. gramwzielone.pl