To powinien być rekordowy rok dla fotowoltaiki na Węgrzech

To powinien być rekordowy rok dla fotowoltaiki na Węgrzech
Farma fotowoltaiczna o mocy 16 MW w miejscowości Visonta na Węgrzech. Fot. RWE

Węgry w połowie ubiegłego roku zakończyły funkcjonowanie systemu taryf gwarantowanych, z których mogą korzystać producenci energii z instalacji fotowoltaicznych. Ten system wsparcia może jednak nadal objąć projekty, które do połowy 2016 r. uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci. Warunkiem jest wykonanie przyłączenia do końca br.  

Według węgierskich władz, na koniec 2015 r. potencjał fotowoltaiki na Węgrzech wynosił 168,7 MW, z czego w 2015 r. uruchomiono instalacje PV o mocy około 100 MW, a w latach 2013 i 2014 – odpowiednio 18,8 MW oraz 36,9 MW.

Cytowany przez „PV Magazine” László Szabo z węgierskiego instytutu RECC specjalizującego się w analizach polityki energetycznej, szacuje, że w ubiegłym roku podłączono do sieci elektrownie fotowoltaiczne o mocy około 100 MW.

REKLAMA

W tym roku potencjał przyłączeń PV na Węgrzech może być dużo większy. Wszystko za sprawą wygaszania systemu taryf gwarantowanych. Formalnie został on zakończony w połowie 2016 r., jednak inwestorzy, którzy do tamtego czasu uzyskali pozwolenia na podłączenie do sieci, mogą nadal wejść do tego systemu, o ile podłączenie nastąpi do końca tego roku.

Potencjał takich projektów, które mogą jeszcze zostać objęte systemem taryf gwarantowanych, jest szacowany przez analityka RECC na około 2 GW.

Przeciętna stawka taryf gwarantowanych, które są przyznawane na okres 12-15 lat, wynosi 31 HUF/kWh, czyli około 0,43 PLN/kWh.

REKLAMA

Zgodnie z węgierskim systemem wsparcia, dla instalacji o mocy do 50 kW stosowany jest net-metering, a dla systemów PV o mocy wyższej przyznawano taryfy gwarantowane, przy czym dla systemów o mocy do 500 kW stosowano uproszczone procedury w zakresie niezbędnych pozwoleń.

Wygaszany system taryf gwarantowanych w przypadku dużych projektów zastąpi system aukcyjny, który na Węgrzech wszedł w życie formalnie z początkiem 2017 r. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy i na jakich zasadach zostaną przeprowadzone pierwsze aukcje.

W ramach węgierskiego systemu aukcyjnego, inwestorzy realizujący projekty o mocy powyżej 1 MW mają otrzymywać taryfę feed-in premium, a w przypadku projektów o mocy od 0,5 do 1 MW ma obowiązywać tzw. premia administracyjna przyznawana ponad rynkową cenę energii.  

W 2015 r. udział OZE w konsumpcji energii ogółem na Węgrzech wynosił 14,5 proc., podczas gdy wyznaczony dla tego kraju cel na 2020 r. to 13 proc.

Natomiast przyjęty przez Budapeszt na koniec obecnej dekady cel w narodowym planie dla energetyki odnawialnej to 14,65-procentowy udział OZE w krajowej konsumpcji energii elektrycznej.

Za ponad połowę krajowej produkcji energii elektrycznej na Węgrzech odpowiada elektrownia jądrowa w Paks, której moc sięga 2 GW, przy czym większa część energii elektrycznej konsumowanej w tym kraju pochodzi z importu.

red. gramwzielone.pl