Rosja szykuje system wsparcia dla prosumentów

Rosja szykuje system wsparcia dla prosumentów
Fot. Alan Levine, flickr cc

Rosyjski rynek fotowoltaiczny zaczyna się rozwijać jak na razie w segmencie dużych farm fotowoltaicznych wspieranych systemem aukcyjnym. Jak jednak informuje rosyjskie stowarzyszenie branży solarnej, rządowego wsparcia mogą spodziewać się również rosyjscy prosumenci.

Cytowany przez „PV Magazine” Anton Usachev, prezes rosyjskiego stowarzyszenia branży solarnej, informuje, że rząd w Moskwie rozważa objęcie rosyjskich prosumentów systemem rozliczeń w postaci net-meteringu, umożliwiając sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek energii po cenie odpowiadające średniej cenie energii z rynku hurtowego. Ta cena jest w Rosji obecnie niewiele ponad dwukrotnie niższa od ceny energii na rynku hurtowym w Polsce i wynosi około 1 rubla na kWh, czyli ok. 0,07 zł/kWh. Nowy system rozliczeń miałby wejść w życie jeszcze w tym roku. 

Rynek fotowoltaiczny w Rosji wszedł w fazę rozwoju niedawno – wraz z wdrożeniem przez Kreml systemu aukcji, który premiuje budowę dużych farm fotowoltaicznych i który ma skutkować uruchamianiem co roku elektrowni PV o potencjale liczonym w setkach MW.

REKLAMA

W położonych na Syberii i innych gorzej zelektryfikowanych regionach Rosji atrakcyjną kosztowo alternatywą dla rozwijania scentralizowanej energetyki mogą być choćby autonomiczne systemy bazujące na fotowoltaice wspartej przez generatory diesla. Cytowany przez „PV Magazine” prezes rosyjskiego stowarzyszenia branży solarnej szacuje potencjał tego segmentu rynku fotowoltaicznego w Rosji na około 1–1,7 GW do roku 2020

REKLAMA

Cytowany przez „PV Magazine” ekspert szacuje, że obecnie potencjał segmentu domowych instalacji fotowoltaicznych, które już działają w Rosji, może wynosić około 6 MW.

Całkowity potencjał fotowoltaiki w Rosji na koniec 2016 r. miał wynieść około 540 MW. Z tego 400 MW to farmy fotowoltaiczne zlokalizowane na Krymie, które uruchomiono jeszcze w ramach ukraińskiego systemu wsparcia dla OZE.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) podaje, że na koniec 2015 r. potencjał OZE w Rosji wynosił 53,5 GW, na co złożyły się głównie duże hydroelektownie, stanowiące około 20 proc. rosyjskiego potencjału wytwórczego.

IRENA zakłada, że w 2030 r. udział OZE w rosyjskim miksie elektroenergetycznym może wzrosnąć do 30 proc., z czego 20 proc. ma stanowić generacja z elektrowni wodnych, a w pozostałych 10 procentach dominujący udział ma przypaść energetyce wiatrowej.

red. gramwzielone.pl