Początek rynku prosumentów na Ukrainie

Początek rynku prosumentów na Ukrainie
Foto. energynetde, flickr cc

Ukraina będzie w tym roku jednym ze środkowoeuropejskich liderów jeśli chodzi o potencjał przyłączonych elektrowni fotowoltaicznych. Ukraiński rynek PV to jak się okazuje nie tylko duże farmy fotowoltaiczne ale także coraz bardziej zauważalny jest rozwój segmentu mikroinstalacji PV.

Ukraińska agencja rządowa SAEE, która odpowiada za działania związane z efektywnością energetyczną, podaje, że w ubiegłym roku na Ukrainie powstały elektrownie fotowoltaiczne o mocy 99,1 MW. To niemal 10-krotnie lepszy wynik niż osiągnięty w 2015 r. Na koniec ubiegłego roku potencjał fotowoltaiki na Ukrainie miał wzrosnąć do 530,8 MW, nie licząc farm fotowoltaicznych na zaanektowanym przez Rosjan Krymie.

W tym roku do sieci na Ukrainie mogą zostać podłączone elektrownie PV o mocy rzędu kilkuset MW, a w przygotowaniu jest projekt ogromnego parku fotowoltaicznego, który ma powstać w regionie Czarnobyla i którego moc ma sięgnąć 1 GW.

REKLAMA

Co sprawia, że fotowoltaika rozwija się na Ukrainie, której problemem jest niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna, a także wysokie oprocentowanie kredytów, które może zdławić wszelkie zyski z produkcji energii?

Obecne stawki za sprzedaż energii z naziemnych farm fotowoltaicznych na Ukrainie należą do najwyższych w Europie. Wynoszą około 0,16 EUR/kWh (ok. 0,68 PLN/kWh) i mają obowiązywać w przypadku instalacji uruchamianych do końca br. Natomiast dla elektrowni PV uruchamianych w latach 2017-19 taryfa za sprzedaż energii ma wynosić ok. 0,15 EUR/kWh.

REKLAMA

Okazuje się, że rynek fotowoltaiczny na Ukrainie to nie tylko segment dużych farm fotowoltaicznych, ale raczkować zaczyna również segment małych systemów PV.

Jak wynika z danych SAEE, w I kwartale br. do sieci podłączono na Ukrainie około 200 domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 3,4 MW. Na koniec 2015 r. łączna moc takich instalacji w tym kraju miała wynosić tylko 2,2 MW, na co złożyły się 244 mikroinstalacje, rok później wzrosła do 16,7 MW, na co złożyło się 1109 mikroinstalacji, a na koniec pierwszego kwartału 2017 r. wyniosła 20,05 MW. 

To zasługa ukraińskiej wersji net-meteringu, w ramach którego gospodarstwa domowe mogą sprzedawać nadwyżki energii pozostającej po zbilansowaniu po cenie rzędu 0,18 EUR/kWh. Ta regulacja obejmuje systemy fotowoltaiczne o mocy do 30 kW.

SAEE szacuje, że od czasu wprowdzenia net-meteringu, rynek mikroinstalacji PV rośnie na Ukrainie w tempie przynajmniej 40-50 proc. na kwartał, a z własnej energii korzysta już ponad 1,3 tys. ukraińskich rodzin.

red. gramwzielone.pl