Francja wprowadza taryfy gwarantowane dla fotowoltaiki do 100 kW

Francja wprowadza taryfy gwarantowane dla fotowoltaiki do 100 kW
Fot. Fronius

W tym miesiącu Bruksela uznała, że notyfikowany przez francuski rząd mechanizm wsparcia producentów zielonej energii w małych instalacjach fotowoltaicznych jest zgodny z unijnym prawem. Teraz odpowiedni dekret, wprowadzający taryfy, przyjęły francuskie władze. 

W przypadku małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 100 kW we Francji stosowany będzie system taryf gwarantowanych, czyli stałej ceny za sprzedaż energii przysługującej w tym przypadku przez okres 20 lat. Wysokość taryfy będzie uzależniona od wielkości instalacji oraz od przyjętego modelu rozliczeń – sprzedaży całości energii do sieci lub zadeklarowanej częściowej autokonsumpcji. Taryfy gwarantowane mają objąć instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,1 GW, a budżet programu w skali roku ma sięgać 190 mln euro.

Dla większych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW Paryż od kilku lat konsekwentnie organizuje aukcje, w których inwestorzy mogą ubiegać się o wsparcie w postaci gwarantowanej ceny za energię, którą zaproponowali w aukcji.

REKLAMA

Wcześniej Paryż podał taryfy gwarantowane dla instalacji powstających na należących do Francji wyspach. Teraz Pałac Elizejski oficjalnie przyjął taki mechanizm rozliczeń dla instalacji, które mają powstać w kontynentalnej części Francji.

W przypadku instalacji PV o mocy do 100 kW na terytoriach zamorskich Francji – Korsyce, Gwadelupie, Francuskiej Gujanie, Martynice, Majotcie i La Reunion – wprowadzane są taryfy na poziomie od 0,15 EUR/kWh na Korsyce do 0,19 EUR/kWh na Majotcie.

Możliwość przyznania taryf ograniczono dla generacji do 1,6 tys. godzin rocznie. Po przekroczeniu tego poziomu energia wprowadzana do sieci będzie wynagradzana stawą 0,05 EUR/kWh.

W tym przypadku mechanizm taryf zakłada stosowanie takich samych stawek dla instalacji fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), a także przewiduje się stopniową, wdrażaną co kwartał degradację stawek dla instalacji podłączanych po przekroczeniu kolejnych progów zainstalowanych mocy.

REKLAMA

W przypadku mechanizmu taryf gwarantowanych dla instalacji podłączanych do sieci w kontynentalnej części Francji przewiduje się dodatkowo rozróżnienie w przypadku instalacji produkujących energię wyłącznie na potrzeby sieci, a także zakładających częściową autokonsumpcję.

Ponadto stawki podzielono według mocy instalacji – do 9 kW oraz między 9 kW i 100 kW. W pierwszym przypadku obniżenie taryf nastąpi po raz pierwszy po przekroczeniu łącznej zainstalowanej mocy 25 MW, a w drugim – 60 MW.

Plany na 2020

Cel Francji na 2020 r. to zwiększenie produkcji zielonej energii do 23 proc. krajowego zapotrzebowania.

W ubiegłym roku Paryż zapowiedział, że w najbliższych latach we Francji zorganizowane zostaną aukcje, których efektem ma być budowa dachowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,35 GW. W sumie zaplanowano 9 aukcji do roku 2019, dokładnie podając ich daty i przewidziany potencjał elektrowni PV, które będą mogły otrzymać wsparcie.

Wyodrębniono dwa koszyki aukcyjne – dla instalacji o mocy od 100 kW do 500 kW, a także od 500 kW do 8 MW. W każdej aukcji, zarówno w pierwszej jak i drugiej grupie, przewidziano budowę instalacji o potencjale po 75 MW. Sprzedaż energii dla inwestorów, którzy wygrają aukcję i uruchomią generację, będzie realizowana na zasadzie ceny feed-in premium.

Natomiast wcześniej Pałac Elizejski przedstawił założenia aukcji dla naziemnych systemów fotowoltaicznych. Francuskie ministerstwo energii poinformowało, że w latach 2017-2020 przeprowadzi aukcje, których celem jest budowa naziemnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 GW. Aukcje zostaną podzielone na 6 etapów, w każdym zostanie udostępniony do podziału potencjał rzędu 500 MW.

red. gramwzielone.pl