Austria: 1 GW w fotowoltaice i 2,4 tys. domowych magazynów energii

Austria: 1 GW w fotowoltaice i 2,4 tys. domowych magazynów energii
Fot. Wien Energie

Austriacki rynek fotowoltaiczny, wspierany zarówno przez system taryf gwarantowanych jak i subsydia na poziomie inwestycyjnym, na koniec 2016 r. przekroczył symboiliczną granicę 1 GW zainstalowanego potencjału. Inwestycje w domowe magazyny energii w Austrii są wspierane w ramach rządowego programu dopłat, jednak wiele takich instalacji powstaje również bez dofinansowania.

W ostatnich latach Austriacy instalowali przeciętnie w skali roku po około 500 domowych magazynów energii z pomocą środków otrzymywanych z rządowego programu dopłat.

Efekt to około 1,5 tys. domowych magazynów energii zainstalowanych przy wsparciu rządowego programu tylko w ostatnich trzech latach. Technikum Wien szacuje ponadto liczbę domowych magazynów energii, które zainstalowano bez subsydiów, na około 900, co razem daje liczbę 2,4 tys. urządzeń, których łączna pojemność ma sięgać 16 MWh.

REKLAMA

Natomiast łączny potencjał systemów fotowoltaicznych w Austrii na koniec 2016 r. sięgnął według SolarPower Europe około 1,077 GW, z czego 140 MW miało powstać w ubiegłym roku. Na austriacki potencjał PV składają się głównie małe systemy PV montowane na dachach domów i firm. Zaledwie kilkuprocentowy udział mają duże farmy fotowoltaiczne.

Rozwój domowej fotowoltaiki w instalacjach o mocy przynajmniej 5 kW w Austrii jest wspierany systemem taryf gwarantowanych wpisanym do austriackiego prawodawstwa w ramach tzw. Ökostromgesetz (ÖSG). Obowiązek zakupu każdej ilości energii z OZE, aż do wyczerpania ustalonych z góry wolumenów, spoczywa na rządowej agencji Ökostromabwicklungsstelle, a koszty wsparcia są przenoszone na rachunki odbiorców końcowych.

REKLAMA

Stawki taryf gwarantowanych dla dachowych i fasadowych instalacji PV o mocy od 5 kW do 200 kW dla aplikacji złożonych do końca 2016 r. wynoszą około 0,079 EUR/kWh. Dla porównania taryfa dla energetyki wiatrowej wynosi dla aplikacji składanych w tym roku 0,0895 EUR/kWh, dla elektrowni geotermalnych – 0,0736 EUR/kWh, a dla elektrowni biogazowych z określonym wkładem pochodzenia rolniczego lub zwierzęcego – około 0,18 EUR/kWh (dla biogazowni z innym rodzajem substratów taryfa jest o 20 proc. niższa). Dla elektrowni wodnych, których moc nie może przekraczać 2 MW, taryfa wynosi obecnie od 0,048 EUR/kWh do 0,1025 EUR/kWh w zależności od ilości produkowanej energii.

Taryfy gwarantowane w Austrii przysługują na 13 lat licząc od momentu uruchomienia produkcji energii. Wyjątkiem są elektrownie biomasowe i biogazowe, dla których okres wsparcia wydłużono do 15 lat

Dodatkowo Wiedeń wspiera inwestorów planujących budowę małych elektrowni fotowoltaicznych dopłatami na poziomie inwestycyjnym. O ile z taryf gwarantowanych można korzystać w przypadku generacji z wielu technologii OZE, wsparcie inwestycyjne jest adresowane jedynie do właścicieli małych elektrowni wodnych i słonecznych, w tym premiowane są instalacje offgridowe.

Warunkiem uzyskania dopłaty na PV, której wysokość sięga 40 proc., ale nie więcej niż 375 EUR/kWp, jest montaż na budynku.

Dla instalacji niepodłączonych do sieci maksymalna dopłata nie może przekraczać 30 proc. kosztów inwestycji, jednak ten poziom może zostać zwiększony o 5 proc. dla powierzchni budynków przekraczających 1200 metrów lub realizowanych w regionach uznawanych za cenne przyrodniczo. Dodatkowe 5 proc. można zyskać również w przypadku zastosowania technologii hybrydowych, a kolejne 5 proc., ale nie więcej niż 10 tys. EUR, dla technologii EMAS i tzw. eco-label.

red. gramwzielone.pl