VAT na domowe instalacje PV. Jakie konsekwencje błędnej stawki?

VAT na domowe instalacje PV. Jakie konsekwencje błędnej stawki?
Fot. Eco-System

Coraz więcej właścicieli domów decyduje się na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Jednakże warto zwrócić uwagę, że ustalenie stawki podatkowej VAT związanej z taką instalacją niejednokrotnie może być problematyczne. Wątpliwości dotyczą możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8 proc. zamiast standardowej 23 proc. piszą eksperci z kancelarii podatkowej Advicero Tax

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), montaż instalacji fotowoltaicznych jest co do zasady opodatkowany podstawową stawką 23 proc. W niektórych przypadkach można jednak rozważyć zastosowanie obniżonej stawki VAT (8 proc.) przewidzianej dla „dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym”.

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym to między innymi obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej (i) 300 m2 w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz (ii) 150 m2 w przypadku lokali mieszkalnych.

REKLAMA

Przepisy ustawy o VAT zdają się być proste, jednak w praktyce okazuje się często, że usługobiorcy nie radzą sobie z zastosowaniem właściwej stawki VAT, a co za tym idzie wykazują VAT należny w za niskiej wysokości. Przede wszystkim usługodawcy i usługobiorcy zastanawiają się, jak opodatkować montaż instalacji fotowoltaicznych np. na garażu, na dachu lub na budynku gospodarczym czy posadowionych wprost na samej działce obok budynków.

Zgodnie ze stanowiskiem większości organów podatkowych, montaż instalacji na dachu oraz wewnątrz budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym, o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2, jest opodatkowany obniżoną stawką 8 proc. VAT. Natomiast montaż instalacji solarnej na działce obok takiego budynku będzie podlegał podstawowej stawce 23 proc. VAT.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej umieszczonej w części na dachu lub wewnątrz budynku, a w części na działce, czyli poza bryłą budynku, powinny być zastosowane obie stawki VAT, osobno do części usług wykonanych na dachu oraz wewnątrz budynku oraz osobno do części usług wykonanych poza bryłą budynku, czyli w tym przypadku na działce.

REKLAMA

Montaż instalacji fotowoltaicznych może mieć również miejsce na garażu lub na innych budynkach gospodarczych. W takiej sytuacji, jeśli taki budynek nie jest w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym, montaż powinien być opodatkowany stawką 23 proc. VAT.

Warto również zwrócić uwagę na montaż instalacji paneli na dachach budynków o powierzchni przekraczającej 300 m2. W takiej sytuacji podstawę opodatkowania należy podzielić proporcjonalnie do części powierzchni budynku odpowiednio (i) nieprzekraczającej 300 m2, która będzie podlegała stawce 8 proc. VAT oraz (ii) przekraczającej 300 m2, która będzie podlegała standardowej stawce 23 proc. VAT.

Kwestia związana z zastosowaniem prawidłowej stawki VAT była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć przez organy podatkowe. Przykładowo wskazać można w tym zakresie indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydane przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2017 r. (sygn. 2461-IBPP2.4512.135.2017.2.DC) czy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2017 r. (sygn. 2461-IBPP2.4512.865.2016.2.AB). Również Ministerstwo Finansów odnosiło się do tej kwestii w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1554 w marcu 2016 r. (sygn. PT10.054.2.2016.WLI.117E).

Ustalenie właściwej stawki podatku VAT jest niezbędne, aby będąc usługodawcą świadczącym usługi montażu instalacji uniknąć dodatkowych dysput z urzędem skarbowym oraz ewentualnych konsekwencji karno-skarbowych i finansowych.

Zastosowanie stawki 23 proc. zamiast 8 proc. jest niekorzystne dla inwestora, który płaci wyższą cenę za taką usługę. Jednak zastosowanie za niskiej stawki VAT będzie wiązało się z zaległościami podatkowymi w wysokości równej różnicy pomiędzy właściwą stawką 23 proc. a zastosowaną stawką 8 proc., powiększonymi o dodatkowe odsetki od tej zaległości.

Dlatego zarówno usługodawcy jak i usługobiorcy powinni zwrócić uwagę na prawidłowe ustalenie właściwej stawki VAT dotyczącej usług montażu instalacji fotowoltaicznych, aby uniknąć negatywnych konsekwencji i ewentualnych sporów – czy to z organami podatkowymi, czy pomiędzy klientami a ich usługodawcami.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, partner w kancelarii podatkowe Advicero Tax; Tax Adviser / Sławomir Patejuk, dyrektor w kancelarii podatkowej Advicero Tax / www.advicero.eu