Ceny w kolejnej aukcji dla farm PV we Francji

Ceny w kolejnej aukcji dla farm PV we Francji
Foto. Conergy

Francuzi rozstrzygnęli kolejną aukcję adresowaną do sektora fotowoltaicznego, tym razem nagradzając wsparciem w postaci stałej ceny za energię projekty dużych farm fotowoltaicznych.

Mimo zmiany rządu Francja kontynuuje przyjęty jeszcze przez rząd Francois Hollande harmonogram aukcji dla fotowoltaiki. Pałac Elizejski podał wyniki kolejnej aukcji. Tym razem wsparciem objęto inwestorów zgłaszających projekty dużych farm fotowoltaicznych o moc od 0,5 MW do 17 MW.

Wsparcie w postaci stałej, zgłoszonej w aukcji ceny za energię przyznano dla 77 projektów o łącznej mocy 507,6 MW.

REKLAMA

Francuski rząd podaje, że dla nagrodzonych projektów w przedziale 5-17 MW przeciętna, zaoferowana cena za energię wyniosła 55,5 euro/MWh. W sumie dla wszystkich nagrodzonych projektów średnia to 63,9 euro/MWh.

Tymczasem w pierwszej aukcji dla deweloperów planujących budowę dużych farm fotowoltaicznych we Francji przeciętna cena dla nagrodzonych projektów wyniosła 62,5 euro/MWh.

Francuzi realizują plan, zgodnie z którym w ciągu trzech lat mają przeprowadzić aukcje dla dużych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 GW. Kolejna aukcja zostanie przeprowadzona na początku grudnia br.

REKLAMA

Większość naziemnych farm fotowoltaicznych, które otrzymały wsparcie w ostatniej aukcji, powstanie na gruntach zdegradowanych przemysłowo i nienadających się do prowadzenia np. działalności rolniczej.

Dodatkowo część projektów zakłada możliwość partycypacji lokalnych społeczności. W takich przypadkach zaoferowana w aukcji cena za energię jest powiększana o 3 euro/MWh.

Cel Francji na 2020 r. to zwiększenie produkcji zielonej energii do 23 proc. krajowego zapotrzebowania.

W ubiegłym roku Paryż zapowiedział, że w najbliższych latach we Francji zorganizowane zostaną aukcje, których efektem ma być budowa dachowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,35 GW. W sumie zaplanowano 9 aukcji do roku 2019, dokładnie podając ich daty i przewidziany potencjał elektrowni PV, które będą mogły otrzymać wsparcie.

Wyodrębniono dwa koszyki aukcyjne – dla instalacji o mocy od 100 kW do 500 kW, a także od 500 kW do 8 MW. W każdej aukcji, zarówno w pierwszej jak i drugiej grupie, przewidziano budowę instalacji o potencjale po 75 MW. Sprzedaż energii dla inwestorów, którzy wygrają aukcję i uruchomią generację, będzie realizowana na zasadzie ceny feed-in premium.

Natomiast wcześniej Pałac Elizejski przedstawił założenia aukcji dla naziemnych systemów fotowoltaicznych. Francuskie ministerstwo energii poinformowało, że w latach 2017-2020 przeprowadzi aukcje, których celem jest budowa naziemnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 GW. Aukcje zostaną podzielone na 6 etapów, w każdym zostanie udostępniony do podziału potencjał rzędu 500 MW.

red. gramwzielone.pl