Dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów z Podkarpacia

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów z Podkarpacia
Fot. Gramwzielone.pl

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przeprowadzi nabór wniosków od gospodarstw domowych, które są zainteresowane otrzymaniem dotacji unijnej na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych. To efekt pozyskania unijnego dofinansowania dla projektu parasolowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. 

Projekt, który realizuje Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z działania 3.4 „Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”.

Projekt przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW u mieszkańców gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

REKLAMA

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obejmuje gminy: miasto Rzeszów, Boguchwała, miasto i gminę Łańcut, Czarna, Głogów Małopolski, Czudec, Krasne, Trzebownisko, Tyczyn, Lubenia, Świlcza i Chmielnik.

Nabór wniosków od mieszkańców tych, gmin, którzy są zainteresowani pozyskaniem dotacji na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, będzie prowadzony w dniach 11 – 29 września br., w godzinach pracy poszczególnych urzędów gmin.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaznacza, że energia elektryczna wytworzona z zamontowanych instalacji fotowoltaicznych musi być zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych i nie może zostać wykorzystana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki.

REKLAMA

Niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej będzie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej i będzie podlegać rozliczeniu w ramach obowiązującego prosumentów systemu opustów.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest również na budynkach nowobudowanych, o ile zostaną oddane do użytku do 31 marca 2018 roku.

W okresie trwałości, wynoszącego 5 lat od zakończenia projektu, beneficjent dotacji będzie zobowiązany do przekazywania do gminy informacji o aktualnych wskazaniach licznika i falownika na wezwanie gminy lub do umożliwienia przedstawicielowi gminy dostępu do instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika.

Poziom dofinansowania wyniesie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych netto. Podatek VAT – w wysokości 23 proc. przy instalacjach realizowanych poza budynkami lub 8 proc. przy instalacjach realizowanych w ramach kubatury domów o powierzchni maksymalnie 300 m2 – nie zostanie zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu wynosi 45,4 mln zł, w tym unijne dofinansowanie z RPO dla woj. podkarpackiego sięgnie 35,6 mln zł.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się jeszcze w III kwartale br. i zakończy się w IV kwartale 2018 r.

red. gramwzielone.pl