Innowacja kluczem do dalszego rozwoju

Innowacja kluczem do dalszego rozwoju
Fot. Freevolt

Rynek fotowoltaiczny należy do dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki w kraju. Wzrost świadomości ekologicznej, ustabilizowanie regulacji prawnych, czy wreszcie korzystne z punktu widzenia ekonomicznego rozliczenia dla instalacji do 40 kWp mają zagwarantować stabilne wzrosty w kolejnych latach. Umiejętne wykorzystanie potencjału rynku wymaga stałych inwestycji w rozwój technologiczny oraz sieć sprzedaży.

Eksperci są zgodni. Rynek fotowoltaiczny utrzyma w najbliższym czasie dotychczasową dynamikę wzrostu. Jego wartość w latach 2016-2018 powinna wynieść ok. 5,6 mld złotych netto. Pod koniec zeszłego roku łączna moc zainstalowana w fotowoltaice wyniosła 153 MW. Szacuje się, że w tamtym okresie na terenie kraju zlokalizowanych było ponad 11,2 tysięcy domowych systemów o wartości ponad 62 MW.

Do 2020 roku może ona wzrosnąć nawet do 1000 MW, choć prognozy Polskich Sieci Energetycznych mówią o nawet dwukrotnie wyższych wskaźnikach, czyli ponad 2000 MW. 

REKLAMA

Samych mikroinstalacji PV powinno przybywać w tempie ok. 50-100 tys. rocznie. Duża w tym zasługa programów unijnych. Gminy coraz chętniej sięgają po środki z Unii Europejskiej, a dużym zainteresowaniem cieszą się programy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju rynku będzie też miała realizacja samorządowych projektów realizowanych w ramach RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego). Na rozwiązania oparte na energii słonecznej rzadziej decydują się klienci indywidualni, ale rosnąca świadomość ekologiczna i większa dostępność tego typu instalacji powinny znacząco zmienić ten trend w najbliższym czasie.

Wykorzystany potencjał rynku

Jedną z firm dostrzegających ogromny potencjał rynku fotowoltaiki jest bydgoski FreeVolt, oferujący systemy do pozyskiwania energii z OZE. Firma posiada w swojej ofercie między innymi  innowacyjne elektrownie fotowoltaiczne. Asortyment uzupełnia pełna gama produktów w zakresie solarnego i hybrydowego oświetlenia ulicznego, stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz systemy podtrzymywania zasilania. Przedsiębiorstwo działa w oparciu o efektywną sieć franczyzową. Potencjalny partner zyskuje prawo do korzystania z wizerunku firmy oraz wypracowanego przez lata doświadczenia i know-how.

W zamian za wykonanie usług sprzedaży i montażu elektrowni fotowoltaicznych, organizator systemu wypłaca franczyzobiorcy wynagrodzenie. Co istotne, cały schemat został opracowany w taki sposób, by partner był częścią rodziny FreeVolt i miał czynny udział w jej rozwoju – informuje Łukasz Nowiński, CEO FreeVolt.

Systematyczna rozbudowa profesjonalnej sieci dystrybuującej i instalującej elektrownie sprawiła, że firma dość szybko dołączyła do grona krajowych liderów, co poskutkowało współpracą z międzynarodowymi partnerami. Następstwem tego stanu było wybudowanie w 2015 roku zakładu produkcyjnego w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, mogącego wyprodukować w ciągu roku aż 340 tysięcy modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 85 MWp.

Innowacja jako element przewagi konkurencyjnej

Nowy zakład produkcyjny jest jednym z kluczowych elementów strategii, zakładającej stały rozwój technologiczny FreeVolt. Firma stawia na innowacje. Oferowane przez nią rozwiązania wyróżnia wysoka jakość oraz unikalność.

W naszych instalacjach wykorzystujemy innowacyjne moduły fotowoltaiczne FreeVolt™, cechujące się wysoką wydajnością i zwiększoną żywotnością. Do ich produkcji wykorzystujemy unikalną, szwajcarską technologię trzeciej generacji SmartWire. Dodatkowo zapewniamy kompleksową usługę polegającą na zaprojektowaniu, dostarczeniu oraz montażu instalacji. Załatwiamy wszystkie formalności związane z jej przyłączeniem – dodaje Łukasz Nowiński z FreeVolt.

Unikalność to zresztą znak rozpoznawczy również innych produktów bydgoskiej firmy. Stacje ładowania samochodów elektrycznych umożliwiają szybkie i niemal bezobsługowe ładowanie. Mogą z nich skorzystać właściciele prawie wszystkich aktualnie dostępnych na rynku, seryjnie produkowanych samochodów elektrycznych. Urządzenie, dostosowano do potrzeb biurowców i galerii handlowych, jest lekkie, zajmuje niewiele miejsca i nadaje się do montażu ściennego.

REKLAMA

Z kolei lampy solarne zapewniają autonomię pracy aż do 24 godzin, w zależności od lokalizacji, pory roku i warunków pogodowych. Są bardzo proste w montażu – ich uruchomienie nie wymaga podłączania do prądu  kablami i zezwoleń na instalację. 

Niedawno w ofercie FreeVolt pojawiła się folia grzewcza FreeHeat, będąca najbardziej zaawansowanym na rynku, działającym w technologii podczerwieni, płaskim elementem grzejącym. Produkt został stworzony z izolowanej i niepalnej powłoki z karbonową częścią grzewczą. Folia jest w pełni ekologiczna (nie wytwarza ani tlenku węgla, ani też pyłu), a jej montaż nie wymaga wykorzystania dodatkowych elementów szpecących, dzięki czemu można ją z powodzeniem stosować zarówno na podłodze, suficie czy ścianie.

….oraz furtka do ekspansji zagranicznej

FreeVolt od dłuższego czasu utrzymuje pozycję krajowego lidera na rynku fotowoltaiki. Na tym jednak nie kończą się ambicje bydgoskiej firmy, która od dłuższego czasu znajduje się w gronie największych polskich eksporterów.

Ekspansja zagraniczna jest naturalnym krokiem na ścieżce naszego rozwoju. Chcemy systematycznie zwiększać udział eksportu w strukturze naszych przychodów. Nie czujemy się gorsi od innych europejskich producentów. Możemy z powodzeniem konkurować z innymi światowymi graczami  – dodaje Łukasz Nowiński.

Kluczem do osiągnięcia założonego celu jest promowanie innowacyjności swoich produktów oraz wzrost rozpoznawalności marki FreeVolt poza granicami kraju. Udział w zagranicznych targach branżowych jest doskonałym narzędziem wspierającym proces poszerzania rynków zbytu. W tym roku w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy FreeVolt poprzez udział w zagranicznych targach” spółka otrzymała dofinansowanie z PARP na udział w Międzynarodowej Wystawie EXPO ASTANA 2017, której tematem przewodnim będzie „Energia przyszłości”.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia z zakresu badań naukowych, zaawansowanych technologii, zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych oraz zmian postaw społecznych.

W ramach wystawy FreeVolt będzie uczestniczyć w trzech wydarzeniach: Międzynarodowych Targach Budowlanych „Kazbuild”, projekcie POWER/ReENERGY/LIGHTNING KAZAKHSTAN, składającym się z trzech imprez w całości poświęconych tematyce energii, zrównoważonej energetyce i branży oświetleniowej oraz w Forum Energii Przyszłości w konferencji „Creating our Future”.

Wybór miejsca nie był przypadkowy. Kazachstan jest bardzo obiecującym, wschodzącym rynkiem dla elektrowni fotowoltaicznych. W ostatnim czasie wprowadzono w tym kraju mechanizmy wsparcia w prawie dla odnawialnych źródeł energii, co powinno przełożyć się na szybki wzrost wartości tego rynku. Kilka lat temu skumulowana pojemność instalacji fotowoltaicznych w Kazachstanie wynosiła mniej niż 3 MW. Według ekspertów, do 2025 roku wskaźnik ten może wzrosnąć do poziomu 700 MW. – Chcemy być częścią tego wzrostu – deklaruje Nowiński.

Plany na przyszłość

Ekspansja zagraniczna to tylko jeden z elementów przyjętej strategii spółki. Kluczowym obszarem działania nadal pozostaje region Polski, a celem umocnienie dotychczasowej pozycji lidera na krajowym rynku fotowoltaiki. FreeVolt systematycznie rozwija sieć franczyzową, docierając z ofertą do kolejnych zakątków kraju.

Rosnący popyt na instalacje z zakresu OZE, wynikający z coraz wyższej świadomości ekologicznej Polaków, wymusił na firmie rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz laboratorium, niezbędnych do dalszego technologicznego rozwoju. Zarząd myśli o stałym poszerzaniu swojej oferty o nowe produkty napędzane energią ze słońca. Przyszłość FreeVolt rysuje się w wyjątkowo jasnych barwach.


artykuł sponsorowany