Więcej pieniędzy dla szwedzkich prosumentów

Więcej pieniędzy dla szwedzkich prosumentów
Fot. Fortum

Rząd Szwecji zwiększy budżet, z którego mogą korzystać obywatele tego kraju zainteresowani montażem domowych instalacji fotowoltaicznych. Szwedzki rząd wdrożył również program dopłat do zakupu domowych magazynów energii.

Szwedzki rząd zwiększył tegoroczny budżet dopłat do inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne. Początkowo planowano przeznaczenie na ten cel w tym roku 225 mln szwedzkich koron, czyli około 100 mln zł, jednak teraz zwiększono tegoroczny budżet do 425 mln koron (190 mln zł), wobec 225 mln koron przyznanych na ten cel w roku 2016 oraz 150 mln koron w roku 2015.

Wysokość dopłat wzrośnie z 20 proc. do 30 proc. kosztów inwestycji. Mogą z nich skorzystać nie tylko gospodarstwa domowe, ale również firmy i podmioty publiczne.

REKLAMA

Ponadto Sztokholm zdecydował, że w przyszłym roku na dopłaty wyda nie 390 mln koron, jak planowano wcześniej, ale 525 mln koron.

W latach 2018-2020 budżet programu dopłat do domowych instalacji fotowoltaicznych wyniesie w sumie 915 mln koron (410 mln zł), czyli więcej niż wydano na ten cel w sumie w latach 2009-2016.

W tym roku szwedzki rząd zdecydował, że na budowę prywatnych, dachowych instalacji fotowoltaicznych nie będzie dłużej wymagane pozwolenie na budowę. Wcześniej o tym, czy do montażu instalacji fotowoltaicznej w szwedzkich domach niezbędne jest pozwolenie na budowę, decydowały lokalne władze.

REKLAMA

W ubiegłym roku szwedzki rząd wycofał natomiast wprowadzony zaledwie rok wcześniej podatek od produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 255 kW.

Ponadto pod koniec 2016 roku Szwecja wprowadziła dopłaty do domowych magazynów energii. Do zakupu takich instalacji szwedzki rząd dopłaca do 60 proc. Wysokość dopłat wynosi maksymalnie 50 tys. koron (około 22,5 tys. zł).

W ubiegłorocznym budżecie szwedzki rząd miał zabezpieczyć na ten cel kwotę wynoszącą 25 mln szwedzkich koron, a w latach 2017-2019 Sztokholm ma przeznaczyć co roku po 50 mln szwedzkich koron. Realizacja programu ma się zakończyć w grudniu 2019 r.

Warunkiem uzyskania dopłaty do zakupu magazynu energii jest posiadanie urządzenia produkującego energię ze źródeł odnawialnych, które jest podłączone do sieci.

Szwedzkie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej Svensk Solenergi podawało, że w 2015 roku potencjał fotowoltaiki w Szwecji zwiększył się o 60 proc. Tylko w sektorze domowym w ubiegłym roku zainstalowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 13,9 MW wobec 9,6 MW zainstalowanych w 2014 r. Na koniec 2016 r. potencjał elektrowni fotowoltaicznych w Szwecji miał wzrosnąć, jak podaje „PV Magazine”, do około 140 MW.

Na razie udział fowoltaiki w szwedzkim miksie energii wynosi zaledwie 0,1 proc. – około 39 proc. ma energetyka wodna, a ok. 36 proc. energetyka jądrowa. Cel Szwecji to przejście w całości na energię ze źródeł odnawialnych do roku 2040. Szwedzki regulator rynku energii szacuje, że osiągnięcie 100 proc. energii z OZE będzie wymagać zwiększenia udziału PV w krajowym miksie wytwarzania do ok. 5-10 proc.

red. gramwzielone.pl