Rekord nowych instalacji PV w Niemczech

Rekord nowych instalacji PV w Niemczech
foto: SunPower

Według zaskakujących danych z Niemiec, w I kwartale tego roku nasi zachodni sąsiedzi zamontowali rekordową liczbę paneli fotowoltaicznych. {więcej}

Jak informuje Financial Times Deutchland, w miesiącach styczeń-marzec w Niemczech przybyło 1,9 GW systemów fotowoltaicznych. Początek roku był zawsze okresem, w którym w Niemczech montowano stosunkowo małą ilość systemów fotowotlaicznych – w porównaniu do pozostałych kwartałów. Z czego wynika zatem rekordowa liczba nowych instalacji PV w pierwszym kwartale tego roku?

REKLAMA

Przyczyny należy przede wszystkim upatrywać w cięciach dopłat do systemów PV, które niemiecki rząd wprowadził z początkiem kwietnia tego roku. Pogłoski o drastycznych ograniczeniach dopłat do produkcji enegii słonecznej w ramach niemieckiego systemu feed-in tariffs pojawiały się już od początku tego roku, a to skłoniło wielu inwestorów do uruchomienia nowych instalacji solarnych jeszcze przed wprowadzeniem niekorzystnych zmian – tak, aby korzystać jeszcze ze „starych”, wyższych taryf gwarantowanych za sprzedaż energii wytworzonej w systemach PV. 

REKLAMA

Po wprowadzeniu znaczących cięć w systemie feed-in tariffs z począkiem tego miesiąca, można spodziewać się dużego spadku nowych instalacji fotowoltaicznych w Niemczech. Czytaj, ile będą mogli zarabiać na sprzedaży energii właściciele instalacji fotowoltaicznych oddanych do użytku po ostatnich zmianach w niemieckim systemie feed-in tariffs, na Gramwzielone.pl w artykule: Znaczące cięcia dopłat do fotowoltaiki w Niemczech.
pp