Czołowy europejski fundusz inwestuje w XTPL

Czołowy europejski fundusz inwestuje w XTPL
Filip Granek, CEO XTPL

Acatis Investment GmbHfundusz inwestycyjny z Niemiecobjął ponad 5 proc. akcji spółki XTPL w ofercie publicznej. Nowy akcjonariusz XTPL jest jednym z najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych w Europie. Wartość aktywów Acatis to 3 miliardy euro.

Jak informuje XTPL, Acatis Investment GmbH zarządza jednymi z najczęściej nagradzanych niemieckich funduszy inwestycyjnych. Zarządzający nim dr Hendrik Leber został uznany najlepszym managerem funduszu inwestycyjnego w 2017 roku przez jednego z wiodących wydawców ekonomicznych w Niemczech „Der Finanzen Verlag”, a czasopismo „Privat Banker” przyznało Acatis Investment GmbH tytuł najlepszego funduszu butikowego w 2016 roku. Ponadto Fundusz jest co roku wyróżniany przez Euro Fund Awards w różnych kategoriach.

Zaangażowanie się inwestora o profilu międzynarodowym potwierdza wiarygodność przyjętego przez nas modelu biznesowego. Obecność Acatis w naszym akcjonariacie to z jednej strony spory zastrzyk środków finansowych, ale z drugiej dostęp do międzynarodowego know-how w zakresie budowania wartości i rozwoju biznesu w branżach technologicznych, a także wsparcie w budowaniu relacji z przedstawicielami przedsiębiorstw działających na różnych rynkach, czyli z potencjalnymi kontrahentami. Wierzymy, że fakt, iż Acatis stał się naszym partnerem, wpłynie pozytywnie na ocenę naszej spółki przez kontrahentów o globalnym zasięgu i umożliwi efektywne dotarcie do nich z oferowaną przez nas technologią – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

REKLAMA

XTPL informuje, że polityka inwestycyjna Acatis Investment GmbH polega na wybieraniu spółek ze znaczącym potencjałem wzrostu, których wartość wewnętrzna przewyższa aktualną cenę rynkową. Fundusz jest inwestorem głównie długoterminowym, zatem jego obecność poprawia stabilność akcjonariatu. Zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną ACATIS, poprzez aktywne wspieranie firm i dzielenie się doświadczeniem, uczestniczy w budowaniu wartości przedsiębiorstw, w które zainwestował.

REKLAMA

Spółka XTPL prowadziła zapisy na akcje w ofercie publicznej w lipcu. W transzy instytucjonalnej zaoferowano 135 tysięcy akcji, natomiast klienci detaliczni mogli zapisać się na łącznie 20 tysięcy akcji. Popyt w transzy dla klientów indywidualnych był ponad 13 razy większy niż dostępna liczba akcji, co przełożyło się na 93 proc. redukcję. W wyniku przeprowadzenia oferty publicznej spółka pozyskała 10 mln zł na komercjalizację swojej technologii. XTPL ma wkrótce zadebiutować na NewConnect.

XTPL to spółka rozwijająca technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Technologia XTPL umożliwia tworzenie ultracienkich (o szerokości 150 – 500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Taka szerokość wytwarzanych elementów przewodzących umożliwia osiągnięcie niespotykanej dotychczas w masowych zastosowaniach optycznej przejrzystości wytwarzanych struktur. 

Ultracienkie linie przewodzące prąd elektryczny, bazujące na technologii XTPL, można wykorzystać w produkcji m.in. ogniw fotowoltaicznych. Technologia rozwijana przez wrocławską firmę spotkała się z zainteresowaniem m.in. czołowego producenta ogniw i modułów fotowoltaicznych Trina Solar, z którym podpisano porozumienie o współpracy.

Więcej o technologii XTPL w wywiadzie, którego portalowi Gramwzielone.pl udzielił CEO XTPL Filip Granek: Niższe koszty i większa wydajność PV dzięki technologii opracowanej przez Polaków [wywiad]

red. gramwzielone.pl