Wyniki aukcji dla dachowej fotowoltaiki we Francji

Wyniki aukcji dla dachowej fotowoltaiki we Francji
Fot. Conergy

Francuzi rozstrzygnęli kolejną aukcję dla odnawialnych źródeł energii, tym razem przeznaczoną dla dachowych projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 100 kW. 

W ostatniej aukcji Pałac Elizejski objął wsparciem w postaci stałych, zaproponowanych przez oferentów cen za energię, projekty o łącznej mocy około 150 MW. We wszystkich aukcjach dla tego typu projektów francuski rząd zaplanował objęcie systemem aukcyjnym w ciągu trzech lat dachowych elektrowni PV o mocy w sumie 1,45 GW.

Do takiej kategorii aukcji można zgłaszać projekty fotowoltaiczne, które mogą powstawać na dachach, ale również m.in. na zadaszeniach parkingów, tzw. carportach.

REKLAMA

Beneficjentami ostatniej aukcji są inwestorzy, którzy zgłosili 310 projektów. Przeciętna stawka, po jakiej będzie kupowana energia, wynosi 93,4 EUR/MWh. To 10 proc. mniej niż w poprzedniej aukcji dla tej kategorii projektów. W grupie projektów o mocy od 500 kW do 8 MW średnia wyniosła 88,4 EUR/MWh i była o 12 proc. niższa niż odnotowana podczas wcześniejszej aukcji.

W pierwszej aukcji dla dachowych instalacji PV o mocy ponad 100 kW, którą przeprowadzono w marcu br., wsparciem objęto 361 projektów o mocy 150 MW. Kolejna aukcja dla takich projektów odbędzie się w listopadzie br.

Francuski rząd w aukcjach dla fotowoltaiki przewiduje premie dla projektów realizowanych przez lokalne kooperatywy. W tym przypadku oferuje dodatkowo 3 EUR/MWh, a w ostatniej aukcji taką premię przyznano dla 40 proc. projektów.

REKLAMA

Oprócz aukcji dla większych dachowych projektów fotowoltaicznych Paryż organizuje aukcje dla projektów naziemnych. W tym przypadku cel na lata 2017-2020 to objęcie systemem aukcyjnym instalacji o mocy 3 GW.

W ostatniej aukcji dla gruntowych farm PV średnia cena dla zwycięskich projektów wyniosła 63,9 euro/MWh. Dla projektów w przedziale 5-17 MW średnia była jeszcze niższa, spadając do 55,5 euro/MWh

Dla mniejszych instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 100 kW francuski rząd wdraża system taryf gwarantowanych przysługujących na okres 20 lat, w przypadku których inwestorzy nie muszą konkurować o wsparcie w ramach aukcji. Kilka miesięcy temu ten mechanizm zaakceptowała Bruksela.

Wysokość taryfy będzie uzależniona od wielkości instalacji oraz od przyjętego modelu rozliczeń – sprzedaży całości energii do sieci lub zadeklarowanej częściowej autokonsumpcji. Taryfy gwarantowane mają objąć instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,1 GW, a budżet programu w skali roku ma sięgać 190 mln euro.

Wcześniej Paryż wprowadził taryfy gwarantowane dla instalacji powstających na należących do Francji wyspach. W przypadku instalacji PV o mocy do 100 kW na terytoriach zamorskich Francji – Korsyce, Gwadelupie, Francuskiej Gujanie, Martynice, Majotcie i La Reunion – wprowadzane są taryfy na poziomie od 0,15 EUR/kWh na Korsyce do 0,19 EUR/kWh na Majotcie.

W połowie br. potencjał elektrowni fotowoltaicznych we Francji sięgnął 7,4 GW. Do 2023 r. Francja ma zwiększyć łączną moc systemów PV do 20,2 GW. Cel Francji na 2020 r. to zwiększenie produkcji zielonej energii do 23 proc. krajowego zapotrzebowania.

red. gramwzielone.pl