Engie inwestuje w off-grid

Engie inwestuje w off-grid
Fot. Jeda Villa Bali, flickr cc

Czołowy europejski koncern energetyczny przejął 100 proc. udziałów w fimie Fenix International, która specjalizuje się w realizacji off-gridowych systemów energetycznych w Afryce. To kolejna inwestycja Engie na rynku energetyki rozproszonej. 

Fenix International to firma, która powstała w roku 2009 i która obecnie zatrudnia 350 pracowników. Oferuje bazujące na energetyce słonecznej, autonomiczne systemy energetyczne, skupiając się na rynku afrykańskim.

Największy rynek Fenix International to Uganda, gdzie sprzedano dotąd ponad 140 tys. takich systemów. Sprzedaż w całej Afryce przekracza już 900 tys.

REKLAMA

Ponad 600 mln ludzi w Afryce nie ma dostępu do energii. Szybki rozwój fotowoltaiki, bateryjnych magazynów energii i płatności mobilnych umożliwia oferowanie dostępnych kosztowo i niezawodnych systemów solarnych – komentuje Engie.

Model biznesowy Fenix International bazuje na leasingu oferowanych urządzeń. W ten sposób klienci nie muszą od razu ponosić całego kosztu instalacji, ale mogą ją spłacać poprzez raty wysyłane za pomocą telefonu komórkowego.

Bank Światowy zakłada, że do roku 2020 już 2/3 gospodarstw domowych obecnie pozostających bez dostępu do energii z centralnych systemów energetycznych będzie wykorzystywać energię z offgridowych systemów fotowoltaicznych. Najszybciej ten rynek ma się rozwijać w Afryce.

REKLAMA

Engie zaznacza, że jego celem jest zaopatrzenie 20 mln ludzi do roku 2020 w czystą, zdecentralizowaną energię, przy wykorzystaniu najnowszych cyfrowych technologii.

W maju br. francuski koncern zapowiedział, że udostępni dane pokazujące produkcję energii z jednej ze swoich farm wiatrowych, demonstrując korzyści wiążące się z wykorzystaniem technologii big data, która może służyć m.in. do optymalizowania pracy tego rodzaju instalacji.

Cel to prezentacja możliwości oprogramowania o nazwie Darwin rozwijanego we współpracy ze Schneider Electric.

Obecnie to oprogramowanie gromadzi i przetwarza dane z należących do Engie ponad 160 tys. paneli fotowoltaicznych oraz 717 turbin wiatrowych, które wchodząc w skład 109 farm wiatrowych i elektrowni PV położonych w Francji, Belgii, Włoszech, Niemczech, Holandii, Rumunii i Polsce.

Cel francuskiego koncernu, który zmieniając nazwę z GDF Suez na Engie obrał kierunek na czystą energetykę, to budowa do 2021 r. nowego potencjału wiatrowego na poziomie 3 GW oraz nowego potencjału fotowoltaiki rzędu 2,2 GW. 

Francuski koncern zatrudnia ponad 153 tys. pracowników, a w ubiegłym roku wypracował przychody na poziomie 66,6 mld euro. 

red. gramwzielone.pl