D. Zieliński, Columbus Energy: priorytetem GPW

D. Zieliński, Columbus Energy: priorytetem GPW
Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy SA.

Columbus Energy S.A., spółka notowana obecnie na rynku NewConnect, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Spółka działająca w branży mikroinstalacji fotowoltaicznych poinformowała o złożeniu w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Columbus Energy S.A. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną w ramach emisji akcji serii G oraz zmienić rynek notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW. Spółka zapewnia, że przeniesienie notowań jej akcji na GPW przełoży się na umocnienie pozycji rynkowej w branży oraz osiągnięcie większej dynamiki rozwoju.

REKLAMA
REKLAMA

– Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW to nasz absolutny priorytet. Jest to jedna z rzeczy, która jest kluczowa, abyśmy wizerunek i wiarygodność mogli budować na solidnym fundamencie. Mamy nadzieję, że dzięki zmianie rynku notowań zainteresowanie naszą spółką na rynku kapitałowym przeniesie się na inny, dużo wyższy poziom. Planujemy podczas przeniesienia przeprowadzenie IPO, jednak jego finalna wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania popytu – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

W 2017 r. Columbus Energy przeprowadził już 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację instalacji fotowoltaicznych u swoich klientów. Obligacje serii A oraz serii B zadebiutowały na rynku Catalyst na początku września br.

Spółka zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 2,8 mln zł przy skonsolidowanych przychodach netto ze sprzedaży sięgających 15,4 mln zł.

red. gramwzielone.pl