Taryfy gwarantowane dla fotowoltaiki na Węgrzech rok dłużej

Taryfy gwarantowane dla fotowoltaiki na Węgrzech rok dłużej
Farma fotowoltaiczna o mocy 16 MW w miejscowości Visonta na Węgrzech. Fot. RWE

Węgierski rząd zdecydował się na przedłużenie systemu taryf gwarantowanych, którym mogą zostać objęci właściciele większych elektrowni fotowoltaicznych. W tym roku Komisja Europejska zaakceptowała nowy węgierski system wsparcia dla OZE, w ramach którego taryfy gwarantowane nadal będą przysługiwać producentom energii z nowych instalacji PV, ale tylko mniejszych o mocy do 0,5 MW.

Pierwotnie węgierski rząd miał dopuścić do systemu taryf gwarantowanych – czyli stałej, gwarantowanej przez państwo stawki za sprzedaż energii w okresie kilkunastu lat – większe elektrownie PV tylko podłączane do sieci do końca 2017 r. Teraz wydłużono ten okres.

Jak informuje PV Magazine, powołując się  na węgierski instytut Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK), to efekt zmian w rządowym dekrecie, które skutkują wydłużeniem okresu na wejście do systemu taryf gwarantowanych do końca przyszłego roku.

REKLAMA

To pozwoli inwestorom, którzy nie zdążą w tym roku z uruchomieniem produkcji energii, na korzystanie z taryf, nawet gdy rozpoczną wytwarzanie dopiero w przyszłym roku.

Taryfa gwarantowana wynosi 31 HUF/kWh, czyli około 0,42 PLN/kWh. Taka stawka będzie przysługiwać producentom energii z fotowoltaiki w okresie 12 lub 15 lat od momentu uruchomienia produkcji energii. Jednak w przypadku rozpoczęcia generacji w przyszłym roku, okres wsparcia ma zostać skrócony o 10 proc.

System taryf gwarantowanych może objąć instalacje o mocy większej niż 50 kW. Węgrzy wspierają również mniejsze instalacje OZE, w przypadku których oferowany jest system pożyczek z zerowym oprocentowaniem. Budżet programu pożyczek wyniesie 350 mln euro, a jego realizację przewidziano do roku 2022.

W tym przypadku stosowany jest mechanizm rozliczeń w postaci net-meteringu, w ramach którego producenci zielonej energii są wynagradzani przez operatorów za nadwyżki energii wprowadzonej do sieci.

Na koniec 2015 r. na Węgrzech działały systemy fotowoltaiczne o mocy około170 MW. Jak szacuje REKK, w ubiegłym roku podłączono około 100 MW, a na różnym etapie przygotowania mają być projekty PV o potencjale nawet 2 GW.

W połowie br. węgierski regulator MEKH miał posiadać około 2,5 tys. wniosków o wydanie pozwoleń na produkcję energii z fotowoltaiki.

We wrześniu br. węgierski państwowy koncern energetyczny MVM ogłosił plany budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 100 MW w 108 lokalizacjach – w tym dwóch elektrowni PV o mocy po 20 MW, które powstaną w Felsőzsolca na północy kraju oraz w Oroszlány koło Budapesztu. Koszt każdej z tych inwestycji oszacowano na ok. 9 mld HUF, około 120 mln PLN, czyli 6 mln PLN/MW.

MVM zapowiedział też budowę około 100 mniejszych elektrowni PV o mocy 0,5 MW każda, a na wszystkie instalacje PV realizowane przez państwowy węgierski koncern dofinansowanie ma przyznać Unia Europejska.

REKLAMA

Nowy system wsparcia

W lipcu br. Komisja Europejska zaakceptowała wdrożenie przez Węgry nowego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, zgodnie z którym inwestorzy planujący budowę instalacji o mocy do 500 kW mogą liczyć na taryfy gwarantowane, natomiast dla większych instalacji przewidziano system aukcji i taryfy premium. 

Komisja Europejska podała, że budżet zaakceptowanego przez nią węgierskiego systemu wsparcia na Węgrzech wyniesie w skali roku około 146 mln euro. Jego podstawą są taryfy gwarantowane (feed-in tariffs, FiT) oraz taryfy premium (feed-in premium, FiP).

Z rozliczeń w ramach taryf gwarantowanych będą mogli skorzystać właściciele instalacji OZE o mocy do 500 kW lub większych projektów uznanych za demonstracyjne.

W przypadku instalacji o mocy ponad 500 kW przysługiwać będą taryfy premium przyznawane ponad uzyskaną na rynku cenę energii jako wyrównanie zagwarantowanego wytwórcom poziomu przychodów.

Ponadto, inwestorzy planujący budowę instalacji o mocy ponad 1 MW będą konkurować o wsparcie w postaci taryfy premium w ramach aukcji.

Koszty nowego systemu wsparcia będą przenoszone w ramach specjalnej opłaty doliczanej do rachunków odbiorców końcowych.

Węgrzy nie będą mieć problemu z realizacją krajowego celu produkcji zielonej energii na rok 2020, do którego osiągnięcia zobowiązali się na forum Unii Europejskiej. W 2015 r. udział OZE w konsumpcji energii ogółem na Węgrzech wynosił 14,5 proc., podczas gdy wyznaczony dla tego kraju cel na 2020 r. to 13 proc.

Natomiast przyjęty przez Budapeszt  cel w narodowym planie dla energetyki odnawialnej to 14,65-procentowy udział OZE w krajowej konsumpcji energii elektrycznej na koniec obecnej dekady.

Za ponad połowę krajowej produkcji energii elektrycznej na Węgrzech odpowiada należąca do MVM elektrownia jądrowa w Paks, której moc sięga 2,5 GW, przy czym większa część energii elektrycznej konsumowanej w tym kraju pochodzi z importu.

red. gramwzielone.pl