Wysokie ceny w aukcjach dla PV w Japonii

Wysokie ceny w aukcjach dla PV w Japonii
Fot. Rudolf ten Hoedt, flickr cc

Japończycy przeprowadzili pierwszą aukcję dla fotowoltaiki. Odnotowane ceny są niższe od oferowanych producentom energii słonecznej w poprzednim systemie wsparcia dla PV, jednak uzyskany poziom cen jest uderzająco wysoki w porównaniu z cenami uzyskiwanymi w aukcjach organizowanych w innych częściach świata.

Jak podaje „The Nikkei Assian Review”, najniższa oferta w pierwszej japońskiej aukcji dla fotowoltaiki wyniosła 17,2 tys. JPY/MWh, czyli ok. 550 PLN/MWh.

W tej aukcji udostępniono wstępnie potencjał dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 500 MW. Zaakceptowano jednak tylko oferty na 140 MW.

REKLAMA

Tymczasem w przypadku ostatnich instalacji fotowoltaicznych, które weszły do systemu taryf gwarantowanych obowiązujących w Japonii od 2012 roku, gwarantowana na 20 lat stawka za energię sięga ok. 24 tys. JPY/MWh (ok. 767 PLN/MWh). Taryfy przyznane w roku 2012 wynoszą nawet 40 tys. JPY/MWh (ok. 1278 PLN/MWh).

REKLAMA

Koszty instalacji fotowoltaicznych w Japonii są przeciętnie trzykrotnie wyższe niż w Europie, gdzie średnie ceny energii z naziemnych farm PV w aukcjach organizowanych w Niemczech czy Francji wynoszą już tylko około 50 EUR/MWh.  

Japoński rząd zapowiedział organizację od początku roku fiskalnego 2018 rocznie dwóch aukcji dedykowanych fotowoltaice.

Według Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA), na japoński potencjał OZE na koniec 2016 r. składały się elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 41,6 GW, elektrownie wodne o mocy 28,2 GW, farmy wiatrowe o mocy 2,94 GW, bioelektrownie o mocy 1,76 GW oraz elektrownie geotermalne o mocy niewiele ponad 0,51 GW. 

Cel japońskiego rządu to zaspokajanie 24 proc krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną z OZE do roku 2030 wobec poziomu 14,6 proc. odnotowanego w roku 2015. 

red. gramwzielone.pl