Zachodniopomorskie: kolejne instalacje PV w oczyszczalniach ścieków

Zachodniopomorskie: kolejne instalacje PV w oczyszczalniach ścieków
Oczyszczalnia ścieków w Międzywodziu. Fot. WFOŚiGW w Szczecinie

Kolejna spółka wodno-kanalizacyjna w województwie zachodniopomorskim zyskała instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym pomniejszy koszty swojej działalności.

Dotychczas budowa instalacji fotowoltaicznych przez komunalne spółki zarządzające oczyszczalniami ścieków na terenie województwa zachodniopomorskiego powstawały głównie dzięki unijnym dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Tego rodzaju inwestycje ostatnio były finansowane w ramach działania 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, dla którego WFOŚiGW w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020.

REKLAMA

Przykładem jest przyznana pod koniec ubiegłego roku unijna dotacja na instalację fotowoltaiczną o mocy 300 kW w oczyszczalni ścieków w Płotach, a także na drugi system PV o mocy 90 kW w lokalnym ujęciu wody.

REKLAMA

Natomiast już w 2015 r. uruchomiono wówczas największą w woj. zachodniopomorskim instalację fotowoltaiczną na terenie infrastruktury należącej do lokalne spółki wodociągowej ze Szczecina. Moc tej instalacji wynosi 1,45 MW, a jej całkowity koszt sięgnął 8,468 mln zł. Cześć tej kwoty pokryło unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. zachodniopomorskiego (1,85 mln zł), a także z WFOŚiGW w Szczecinie (1 mln zł).

Tym razem dofinansowanie na budowę kolejnej elektrowni fotowoltaicznej na terenie jednej z oczyszczalni ścieków w woj. zachodniopomorskim Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał ze środków własnych.

Chodzi o dwie instalacje fotowoltaiczne, które powstały w gminie Dziwnów. Pierwsza instalacja o mocy 36,8 kW jest zlokalizowana na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie. Druga instalacja powstała na terenie oczyszczalni ścieków w Międzywodziu, a jej moc sięga 35,8 kW.

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie wyniosła 239 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji sięgnął niemal 480 tys. zł.

red. gramwzielone.pl