W Niemczech w listopadzie przybyło ok. 5,6 tys. instalacji PV

W Niemczech w listopadzie przybyło ok. 5,6 tys. instalacji PV
Fot. Conergy

Niemiecka federalna agencja Bundesnetzagentur podała wyniki niemieckiego rynku fotowoltaicznego za listopad. W pierwszych 11 miesiącach 2017 r. Niemcy zainstalowali więcej systemów fotowoltaicznych niż w latach 2015-16.

Federalna agencja Bundesnetzagentur podaje, że w listopadzie w Niemczech zarejestrowano systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 116,4 MW, z tego 29,1 MW dotyczy gruntowych instalacji, w tym 26 MW to systemy uruchomione w konsekwencji wygranej aukcji, a pozostałe naziemne instalacje o jednostkowej mocy poniżej 750 kW są objęte systemem taryf gwarantowanych.

W sumie instalacji objętych taryfami przybyło w Niemczech w listopadzie ponad 5,59 tys, a ich łączna moc wyniosła 87,3 MW.

REKLAMA

Natomiast we wcześniejszym miesiącu przybyło 148,9 MW, w tym za 39,4 MW odpowiadały inwestycje w 15 naziemnych systemów fotowoltaicznych, z których część powstała dzięki wygranym aukcjom, a 109,4 MW zainstalowano w ponad 6,1 tys. systemach dachowych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach systemu taryf gwarantowanych.

Bundesnetzagentur podaje też osobne zestawienie instalacji fotowoltaicznych realizowanych na dachach budynków wielorodzinnych, z których produkowana energia może być sprzedawana bezpośrednio mieszkańcom tych budynków, przy premii oferowanej przez niemieckie władze.

W listopadzie do modelu rozliczeń, którego zgodność z unijnymi zasadami pomocy publicznej Komisja Europejska zatwierdziła zaledwie w tym samym miesiącu, weszło kolejnych kilkanaście instalacji, ich łączna liczba wzrosła do 38, a łączna moc sięgnęła 827,7 kW.

REKLAMA

Wyniki niemieckiego rynku fotowoltaicznego za ostatnie miesiące są lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W październiku i listopadzie 2016 r. Niemcy zarejestrowali systemy fotowoltaiczne o mocy odpowiednio ok. 110 i 120 MW.

W 2017 r. w Niemczech przybyło więcej instalacji fotowoltaicznych niż w dwóch poprzednich latach. Chociaż nie są jeszcze znane wyniki za grudzień, w pierwszych 11 miesiącach nasi zachodni sąsiedzi zarejestrowali systemy fotowoltaiczne o mocy ok. 1,58 GW, podczas gdy w latach 2015-16 instalowano po ok. 1,5 GW.

Ten poziom jest jednak nadal niższy od przyjętego przez Berlin celu instalacji na poziomie 2,5 GW. Ponieważ niemiecki rynek fotowoltaiczny od kilku lat go nie przekracza, stawki taryf gwarantowanych nie podlegają znaczącym redukcjom.

Stawki taryf gwarantowanych, którym zgodnie z aktualną wersją niemieckiej ustawy o OZE mogą podlegać systemy fotowoltaiczne o jednostkowej mocy do 750 kW, nie są redukowane już od kilku miesięcy. Ostatnia miesięczna redukcja taryf, o 0,25 proc., nastąpiła z początkiem lipca br.

Taryfy gwarantowane, czyli stawki przysługujące za wprowadzanie energii do sieci, dla aktualnie oddawanych do użytku dachowych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW wynoszą 0,122 EUR/MWh, dla instalacji o mocy do 40 kW – 0,118 EUR/MWh, dla instalacji o mocy do 100 kW – 0,106 EUR/kWh. Dla pozostałych instalacji o mocy do 100 kW stawka wynosi 0,084 EUR/kWh, czyli ok. 0,35 PLN/kWh.

W alternatywnym systemie premii w modelu sprzedaży bezpośredniej, który jest obowiązkowy w przypadku instalacji PV o mocy ponad 100 kW, ale nieprzekraczającej 750 kW, taryfy wynoszą od 0,088 EUR/kWh do 0,126 EUR/kWh – w zależności od wielkości instalacji, czyli od ok. 0,37 PLN/kWh do 0,53 PLN/kWh.

red. gramwzielone.pl