Nowe stawki FiT dla fotowoltaiki w Austrii

Nowe stawki FiT dla fotowoltaiki w Austrii
Fot. Wien Energie, Ian Ehm

Rząd w Wiedniu ogłosił nowe stawki taryf gwarantowanych, które będą przysługiwać producentom energii z instalacji fotowoltaicznych uruchomionych w roku 2018. Oprócz taryf gwarantowanych Austriacy chcący zamontować fotowoltaikę mogą również liczyć na dopłaty, które mogą objąć również inwestycję w domowy magazyn energii.

Właściciele podłączonych do sieci w tym roku systemów fotowoltaicznych o mocy od 5 kW do 200 kW mogą liczyć na sprzedaż energii po cenie 0,0791 EUR/kWh (ok. 0,33 PLN/kWh), natomiast w przypadku systemów PV uruchomionych w przyszłym roku taryfa wyniesie 0,0767 EUR/kWh (ok. 0,32 PLN/kWh).

W tym roku Austriacy wprowadzają w systemie taryf gwarantowanych priorytet w zakresie autokonsumpcji energii. Taryfy gwarantowane obejmą tylko energię wprowadzoną do sieci ponad zadeklarowany poziom konsumpcji własnej. Energia wprowadzona do sieci ponad określony poziom będzie sprzedawana po cenie rynkowej.

REKLAMA

System taryf gwarantowanych w Austrii obejmuje wszystkie technologie produkcji zielonej energii – bez ograniczeń co do zainstalowanej mocy, jednak z dwoma wyjątkami. W przypadku hydroelektrowni ich moc nie może przekroczyć 2 MW, natomiast w przypadku fotowoltaiki wprowadzony został warunek montażu instalacji o mocy co najmniej 5 kW.

Taryfy gwarantowane w Austrii przysługują na 13 lat, licząc od momentu uruchomienia produkcji energii. Wyjątkiem są elektrownie biomasowe i biogazowe, dla których okres wsparcia wydłużono do 15 lat

Obowiązek zakupu energii z OZE, aż do wyczerpania ustalonych z góry wolumenów, spoczywa na rządowej agencji Ökostromabwicklungsstelle, a koszty wsparcia są przenoszone na rachunki odbiorców końcowych.

W ostatnich latach w Austrii zaczyna rozwijać się również rynek domowych magazynów energii, co jest zasługą po części rządowego programu dopłat, z pomocą którego Austriacy instalowali w ostatnich latach rocznie po około 500 urządzeń tego typu.

REKLAMA

Na ten rok budżet systemu dopłat do inwestycji w OZE i magazynów energii wyniesie 15 mln euro, z czego 6 mln euro zostanie zarezerwowane na magazyny energii. Przyjęto wymóg, że na każdy kW zainstalowanej mocy w fotowoltaice ma przypadać zdolność do zmagazynowania od 0,5 do 10 kWh energii.

W przypadku dopłaty do systemu fotowoltaicznego dopłata nie może przekraczać 30 proc. kosztów inwestycji.

„PV Magazine” informuje, że internetowy system przyjmowania aplikacji do tegorocznej edycji programu dopłat uruchomiono 9 stycznia i tylko w ciągu pierwszych 5 minut agencja Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (OeMAG) zarejestrowała 3 tysiące zgłoszeń (rok temu taki poziom odnotowano po 10 minutach) – mimo, że w tym roku kryterium kolejności zgłoszeń ma nie być decydujące, a kluczowy przy ocenianiu wniosków ma być zgłoszony poziom autokonsumpcji energii. Wnioski zostaną ocenione w ciągu 7 dni. Kolejny nabór wniosków dedykowanych inwestycjom w mniejsze systemy fotowoltaiczne oraz magazyny energii ma się rozpocząć 12 marca br.

Łączny potencjał systemów fotowoltaicznych w Austrii na koniec 2016 r. sięgnął według SolarPower Europe około 1,077 GW, z czego 140 MW miało powstać w 2016 r. Na austriacki potencjał PV składają się głównie małe systemy PV montowane na dachach domów i firm. Zaledwie kilkuprocentowy udział mają duże farmy fotowoltaiczne.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA), na potencjał odnawialnych źródeł energii w Austrii na koniec 2016 roku składały się elektrownie wodne o mocy ponad 13 GW, farmy wiatrowe o mocy ponad 2,6 GW, elektrownie fotowoltaiczne o mocy ponad 1 GW, elektrownie biomasowe o mocy ponad 1,2 GW, a także biogazownie o mocy niemal 200 MW.

Według Eurostatu, w 2015 roku Austria zaspokajała z OZE 33 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i w transporcie. Cel, do którego realizacji zobowiązał się Wiedeń do roku 2020, to 34-procentowy udział zielonej energii w krajowym miksie energetycznym. 

red. gramwzielone.pl