85 EUR/MWh dla dachowej fotowoltaiki we Francji

85 EUR/MWh dla dachowej fotowoltaiki we Francji
Fot. Fronius

Francuski rząd rozstrzygnął kolejną aukcję dedykowaną inwestorom planującym budowę elektrowni fotowoltaicznych w ramach rządowego systemu wsparcia. Tym razem aukcja dotyczyła dachowych instalacji o jednostkowej mocy ponad 100 kW.

Francuskie ministerstwo ekologii i sprawiedliwej transformacji (MTES) poinformowało, że w ostatniej aukcji dla dużych dachowych instalacji fotowoltaicznych wsparciem w postaci gwarantowanej ceny za sprzedaż energii zostaną objęte 283 projekty o łącznej mocy 150 MW. Ich lista jest dostępna pod tym linkiem.

MTES zaznacza w komunikacie, że w ostatniej aukcji dla dachowych instalacji PV 40 proc. projektów nagrodzonych wsparciem zostało zgłoszonych przez kooperatywy energetyczne. Dla takich projektów we francuskim systemie wsparcia przysługuje bonus w wysokości 3 EUR do każdej sprzedanej megawatogodziny energii.

REKLAMA

To trzecia z zaplanowanych na trzy lata dziewięciu aukcji dla dachowych systemów PV, które uruchomiono w roku 2016 i które wstępnie miały objąć potencjał rzędu 1,45 GW. Ostatnio Francuzi jednak podnieśli cele dla fotowoltaiki, zwiększając potencjał w tym koszyku aukcyjnym do 2,45 GW.

Francuski rząd informuje, że przeciętna cena energii w przypadku ofert zakwalifikowanych do wsparcia w ostatniej aukcji wyniosła 85 EUR/MWh i była niższa o 9 proc. w porównaniu do wyniku z poprzedniej aukcji. W grupie większych projektów o mocy od 500 kW do 8 MW średnia cena wyniosła 80,8 EUR/MWh wobec ceny 88,4 EUR/MWh odnotowanej w poprzedniej aukcji z września 2017 r. i niższej o 12 proc. w stosunku do wyników z pierwszej aukcji.

REKLAMA

Kolejna aukcja dla dużych, dachowych elektrowni fotowoltaicznych odbędzie się w pierwszej połowie marca i do podziału będzie w niej 200 MW.

Natomiast w aukcji dla deweloperów naziemnych farm fotowoltaicznych we Francji, która odbyła się w połowie ubiegłego roku, w przypadku nagrodzonych projektów w przedziale 5-17 MW przeciętna, zaoferowana cena za energię wyniosła 55,5 euro/MWh. W sumie dla wszystkich nagrodzonych projektów średnia wyniosła 63,9 euro/MWh.

Francuski rząd zakłada przeprowadzenie w latach 2017-2020 aukcji, których celem jest budowa naziemnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 GW. Aukcje zostały podzielone na 6 etapów, w każdym zostanie udostępniony do podziału potencjał rzędu 500 MW.

W połowie 2017 łączna moc elektrowni fotowoltaicznych we Francji sięgnęła 7,4 GW. Do 2023 r. Potencjał OZE we Francji wzrósł na koniec I połowy 2017 r. do 46,85 GW. Cel Francji na 2020 r. to zwiększenie produkcji zielonej energii do 23 proc. krajowego zapotrzebowania.

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska zaakceptowała nowe programy wsparcia dla OZE we Francji, które obejmą również fotowoltaikę. Więcej na ten temat w artykule: Bruksela zatwierdziła nowe mechanizmy wsparcia OZE we Francji.

red. gramwzielone.pl