Enefit chce trafić z fotowoltaiką do sektora MŚP

Enefit chce trafić z fotowoltaiką do sektora MŚP
Fot. Eesti Energia

Enefit Polska, spółka zależna estońskiej grupy Eesti Energia, zakończyła 2017 rok na polskim rynku z portfolio ponad 50 nowych klientów korporacyjnych. Spółka zapowiada, że w tym roku poszerzy bazę umów na zakup energii ze źródeł odnawialnych i potwierdza plany dotyczące fotowoltaiki.

Koncesje na sprzedaż energii i gazu od Urzędu Regulacji Energetyki firma otrzymała w połowie roku, a wszystkie dotychczasowe umowy sfinalizowano w jesiennym okresie kontraktacji. 2017 r. to również rozpoczęcie działalności Enefit na polskim rynku OZE.

Ubiegły rok z punktu widzenia działalności Enefit był bardzo udany. Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, a do grona naszych klientów dołączyły spółki z wielu sektorów, takich jak m.in. przemysł ciężki czy firmy z branży handlu detalicznego. Ostatnie miesiące to dla nas także rozpoczęcie działalności na polskim rynku OZE. W 2018 roku, poza sprzedażą energii i gazu, chcemy dotrzeć z naszą ofertą do małych i średnich wytwórców. To element naszej strategii na 2018 r. – komentuje Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit Polska.

REKLAMA

Z końcem czerwca ubiegłego roku spółka Enefit otrzymała od URE koncesje na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi. Do końca grudnia 2017 r. wśród klientów spółki znalazło się ponad 50 firm z sektora przemysłu ciężkiego, przemysłu lekkiego, logistyki, handlu czy segmentu hotelarsko-gastronomicznego. Na przestrzeni 3 miesięcy Enefit podpisał umowy na obrót energii i gazu na łączny wolumen ok. 220 GWh.

Klienci Enefit zdecydowali się na zakup energii lub gazu w różnych formułach dostosowanych do ich potrzeb i modeli operacyjnych. Podpisano umowy na zakup energii zarówno w formule tradycyjnej, tj. po cenie stałej (FIX), jak również umowy na produkty klikane/transzowe, czyli rozwiązanie pozwalające na wybór, jaki procent całkowitego zużycia energii elektrycznej lub gazu przez firmę będzie opłacany po stałej cenie, a jaki po cenie rynkowej.

Ponadto Enefit podpisał umowy na sprzedaż energii zielonej, jak również kontrakty na świadczenie usług bilansowania dla innych przedsiębiorstw energetycznych, takich jak sprzedawcy, operatorzy małych systemów dystrybucyjnych czy wytwórcy.

REKLAMA

Z końcem 2017 r. Enefit poszerzył swoją ofertę o segment OZE i podpisał pierwszą umowę na zakup energii z farmy wiatrowej należącej do firmy Gewind. Spółka planuje kontynuację działalności w tym segmencie, a w kolejnych miesiącach zapowiada również inwestycje w szczególności w źródła fotowoltaiczne. Enefit sygnalizuje także sprzedaż instalacji PV dla potencjalnych wytwórców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Plany rozszerzenia działań Enefit w segmencie OZE wpisują się w strategię grupy Eesti Energia, która zakłada zwiększenie do 40 proc. udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całym portfelu wytwórczym w perspektywie kolejnych trzech lat.

Na początku grudnia Eesti Energia ogłosiła, że wychodzi z działalnością w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych na rynki zagraniczne. Ta część biznesu będzie realizowana przez Enefit Green. Spółka zależna planuje sukcesywnie rozwijać swoją działalność na rynku OZE w państwach regionu Morza Bałtyckiego, w których Eesti Energia funkcjonuje z powodzeniem już od ponad 10 lat na Litwie i Łotwie.

Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią. Firma powstała 1939 roku i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60 proc., a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25 proc.

W 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eesti Energia sięgnęły 742,1 mln euro, a EBITDA była równa 327,3 euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach Grupy Eesti Energia wyniosła 9 TWh, a zysk netto sięgnął 171 mln euro. 

red. ramwzielone.pl