Kolejna farma PV w oczyszczalni ścieków

Kolejna farma PV w oczyszczalni ścieków
Farma fotowoltaiczna w Wojkowicach. Fot. Samorząd Województwa Śląskiego / Tomasz Żak

W położonych w woj. śląskim Wojkowicach uruchomiono farmę fotowoltaiczną, która będzie produkować energię na potrzeby miejscowej oczyszczalni ścieków.

Instalacja powstała na działce przylegającej do oczyszczalnia ścieków w Wojkowicach. Składa się z 768 modułów fotowoltaicznych.

Projekt zrealizowano dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach działania 4.1. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

REKLAMA

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 976,6 tys. zł, z czego miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 674,5 tys. zł.

REKLAMA

Jak zapewniają władze województwa śląskiego, własna farma fotowoltaiczna pozwoli oczyszczalni ścieków na zmniejszenie kosztów energii. Obiekty oczyszczalni zużywają rocznie około 360 MWh energii elektrycznej.

– Inwestycja będzie procentowała w przyszłości w ten sposób, że znacznie ograniczy koszty zużycia energii elektrycznej. Zmniejszając wydatki bieżące, automatycznie zyskujemy fundusze na niezbędne dalsze inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną – komentuje Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

Projekt gminy Wojkowice był ostatnim na liście zatwierdzonych do dofinansowania, 39 projektów w ramach konkursu na unijne dofinansowanie z działania 4.1 RPO woj. śląskiego. Pełna lista beneficjentów jest dostępna pod tym linkiem.
 

red. gramwzielone.pl