Portugalia utrzyma stawki taryf gwarantowanych

Portugalia utrzyma stawki taryf gwarantowanych
Fot. Wagner Solar

Portugalski rząd zdecydował się na utrzymanie w tym roku referencyjnego poziomu taryfy gwarantowanej przyznawanej za sprzedaż zielonej energii na poziomie obowiązującym w latach 2015-2017. Z taryf gwarantowanych mogą korzystać producenci energii w kilku technologiach OZE. Najwyższą taryfę otrzymują producenci energii z fotowoltaiki.

Lizbona zdecydowała się na utrzymanie na rok 2018 funkcjonującej w ostatnich dwóch latach referencyjnej stawki taryfy gwarantowanej na poziomie 95 euro/MWh, co potwierdzono publikacją odpowiedniej regulacji w rządowym dzienniku.

Z taryf gwarantowanych w Portugalii mogą korzystać właściciele różnych instalacji OZE, przy czym dla poszczególnych technologii przewiduje się inny poziom gwarantowanej stawki na sprzedaż energii.

REKLAMA

W przypadku uruchamianej w tym roku instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 250 kW za sprzedaż energii można otrzymać 100 proc. taryfy referencyjnej, czyli 95 euro/MWh. W przypadku energetyki biomasowej i biogazowej przysługuje 90 proc. taryfy referencyjnej, a w przypadku energetyki wiatrowej i wodnej odpowiednio 70 proc. i 60 proc.

Ponadto w przypadku fotowoltaiki i hydroenergii wyznaczona w ten sposób stawka będzie przysługiwać jedynie za wyprodukowanie i oddanie do sieci rocznie do 2,6 MWh energii elektrycznej w przeliczeniu na zainstalowany 1 kW mocy nominalnej. W przypadku produkcji z biomasy, biogazu i wiatru ograniczenie ustalono na 5 MWh na 1 kW.

Inwestorzy planujący budowę większych elektrowni fotowoltaicznych w Portugalii nie mogą liczyć na jakiekolwiek rządowe wsparcie w zakresie sprzedaży energii. Portugalski rząd wydaje dla takich projektów licencje uprawniające do budowy i uruchomienia produkcji energii, która może być jednak sprzedawana wyłącznie na zasadach rynkowych – na giełdzie lub na podstawie zawartych z odbiorcami umów PPA.

REKLAMA

W ubiegłym miesiącu Lizbona zatwierdziła licencje umożliwiające budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 229 MW, szacując wartość wygenerowanych w ten sposób inwestycji potencjalnie na 206 mln euro, a łączna moc projektów PV z takimi licencjami wzrosła już do 756 MW.

Również w tym miesiącu hiszpański oddział firmy Axpo poinformował, że będzie odbierać energię z jednej ze zbudowanych w ten sposób elektrowni PV o mocy 28,8 MW mającej powstać w pobliżu portugalskiego miasta Evora w regionie Alentejo. W tym wypadku podstawą do zakupu energii będzie również zawarta na10 lat komercyjna umowa PPA.

Obecnie zainstalowany potencjał fotowoltaiki w Portugalii zbliża się do 0,5 GW. OZE w Portugalii to także elektrownie wodne o mocy około 6 GW, elektrownie wiatrowe o mocy ok. 5,3 GW oraz elektrownie biomasowe o mocy ok 0,6 GW.

Do Portugalii należy europejski rekord produkcji energii z OZE. W maju 2016 roku Portugalczycy korzystali wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych nieprzerwanie aż przez 107 godzin, czyli przez ponad 4 dni – od godziny 6.45 w dniu 7 maja do godz. 17.45 w dniu 11 maja 2016 r.

Unijny cel Portugalii w zakresie OZE na 2020 r., do którego obok energii elektrycznej wlicza się też udział zielonej energii w transporcie i produkcji ciepła, wynosi 31 proc. Według Eurostatu, w 2015 r. Portugalczycy osiągnęli poziom 28 proc., a w 2016 roku 28,5 proc.

Korzyści z rozwoju OZE odnosi też cała portugalska gospodarka. Lokalny dziennik Diario de Noticias wyliczył, że tylko w 2013 r. oszczędności na imporcie gazu i węgla dla energetyki, zastąpionych przez własną generację z OZE, w Portugalii wyniosły 850 mln euro.

red. gramwzielone.pl