Flandria wprowadzi wirtualny net-metering dla PV

Flandria wprowadzi wirtualny net-metering dla PV
Bart Tommelein

Działający we Flandrii operatorzy systemu dystrybucyjnego rozpoczynają przygotowania do wdrożenia programu o nazwie Zonnendelen zakładającego wdrożenie w tym belgijskim regionie tzw. wirtualnego net-meteringu, dzięki któremu oszczędności na rachunkach za energię będą mogli wygenerować nawet odbiorcy, którzy nie posiadają możliwości umieszczenia fotowoltaiki na własnym dachu.

Inicjatywa o nazwie Zonnendelen to pomysł flandryjskiego ministra ds. energii Barta Tommeleina, który zapewnia, że ten program to „następny logiczny krok w celu zwiększenia produkcji energii słonecznej we Flandrii”.

Tommelein nakazał natychmiastowe wdrożenie programu Zonnendelen lokalnym operatorom sieci dystrybucyjnych Eandis i Infrax. Projekt ma objąć gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, podmioty należące do lokalnych samorządów, kooperatywy czy stowarzyszenia.

REKLAMA

Dzięki zainwestowaniu w system fotowoltaiczny, który nie będzie się znajdować na dachu danej instytucji, uzyska ona w ramach wirtualnego net-meteringu prawo do zredukowania swojego rachunku za energię w części odpowiadającej generacji z systemu fotowoltaicznego i posiadanemu w nim udziałowi.

Flandryjski minister energii liczy, że wdrożenie wirtualnego net-meteringu przełoży się na budowę większych elektrowni fotowoltaicznych, w których udziały obejmie więcej podmiotów.

Tymczasem farmę fotowoltaiczną o nazwie Kristal Solar Park i mocy aż 100 MW chce zbudować – przy wsparciu ministra Tommeleina – znajdująca się we wschodniej Belgii, w prowincji Limburgia, gmina Lommel wraz z lokalną agencja inwestycyjną Limburgse investeringsmaatschappij (LRM).

REKLAMA

Regionalny regulator energetyczny VEA (Vlaams Energieagentschap) na wniosek flandryjskiego rządu wstępnie przyznał dla Kristal Solar Park współczynnik 0,8, co oznaczałoby przyznanie taryfy za sprzedaż energii na poziomie 74 EUR/MWh. Taki poziom przychodów władze Flandrii miałyby zagwarantować na okres 15 lat.

Budowa farmy fotowoltaicznej Kristal Solar Park ma ruszyć we wrześniu tego roku. Odbiorcą całej energii miałby być lokalny producent cynku i ołowiu Nyrstar. Roczny uzysk energii szacuje się na 83 GWh. 

Bart Tommelein informując o tej inwestycji, zapewnił o poparciu dla rozwoju energetyki słonecznej. Ocenił, że Flandria „natychmiastowo potrzebuje dużych projektów solarnych o mocy ponad 750 kW”, a takich nie realizowano tam od reformy systemu zielonych certyfikatów, którą wdrożono w roku 2013.

Obecnie w Belgii około 60 proc. potencjału fotowoltaiki – wynoszącego na koniec 2016 r. 3,42 GW, z tego we Flandrii 2,451 MW – to dachowe instalacje o mocy nieprzekraczającej 10 kW, a na pozostałą moc składają się głównie dachowe systemy PV zrealizowane przez sektor usług i przemysł.

W 2016 r. instalacje fotowoltaiczne podłączone do belgijskiego systemu elektroenergetycznego wyprodukowały w sumie 2,9 TWh energii, co odpowiadało 3,7-procentowemu udziałowi w krajowym miksie energetycznym.

Podobne rozwiązania w zakresie net-meteringu są już stosowane w niektórych stanach USA. W Europie wirtualny net-metering wprowadzili Grecy, obejmując nim podmioty należące do sektora publicznego. W greckiej wersji tego systemu nadprodukcja energii z instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na przykład na budynku lokalnego urzędu może zostać „wirtualnie” odebrana np. przez miejscową szkołę, w ten sposób pomniejszając jej rachunek za energię. 

red. gramwzielone.pl