Ukraiński potencjał fotowoltaiki rośnie szybciej od polskiego

Ukraiński potencjał fotowoltaiki rośnie szybciej od polskiego
Farma fotowoltaiczna k. Lwowa. Fot. Władze obwodu lwowskiego

Rynek fotowoltaiczny na Ukrainie notuje obecnie najszybszy rozwój wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. To zasługa najwyższych w Europie taryf gwarantowanych za energię z PV, które inwestorom muszą zrekompensować większe ryzyko polityczne i gospodarcze, a więc i dużo wyższe koszty kapitału.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Ukraińskie Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej (UARE), w ubiegłym roku na Ukrainie powstały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 211 MW, a całkowity potencjał PV w tym kraju sięgnął 741 MW.

Taki wynik to zasługa głównie wysokich taryf gwarantowanych, które przyciągają również zagranicznych inwestorów. Stała taryfa za energię, na jaką można liczyć uruchamiając produkcję energii z PV w latach 2017-2019, wynosi na Ukrainie 0,1502 euro/kWh (około 0,62 zł/kWh) i jest to obecnie najwyższa w Europie stawka za sprzedaż energii z dużych elektrowni PV.

REKLAMA

Ukraiński rynek PV rozwija się także w segmencie mniejszych instalacji o mocy do 30 kW, w przypadku których stosowany jest system net-meteringu, a za sprzedaż do sieci nadwyżek nieskonsumowanej energii gospodarstwom domowym i małym firmom przysługuje taryfa rzędu 0,18 euro/kWh.

Na koniec grudnia 2017 r. łączna moc instalacji fotowoltaicznych objętych systemem net-meteringu na Ukrainie wyniosła 37 MW.

Na 2018 rok UARE prognozuje wzrost zainstalowanego potencjału fotowoltaiki przynajmniej o 500 MW. Zaznacza jednak, że prognozowanie jest obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na działania krajowego regulatora i wdrażanie nowego modelu rynku elektroenergetycznego.

REKLAMA

Wkrótce ukraiński system wsparcia dla fotowoltaiki może czekać reforma. UARE zaznacza, że w ramach forsowanego przez Kijów projektu budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy nawet 1 GW w regionie Czarnobyla zaimplementowany może zostać  system aukcyjny.

W ubiegłym roku potencjał odnawialnych źródeł energii na Ukrainie zwiększył się w sumie o 257 MW. Oprócz elektrowni PV o mocy 211 MW podłączono do sieci elektrownie wiatrowe o mocy 27 MW, biogazownie o mocy 14 MW oraz elektrownie wodne o mocy 5 MW.

Rok wcześniej, według wyliczeń Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) na Ukrainie podłączono elektrownie fotowoltaiczne o mocy 99 MW, a także elektrownie wiatrowe o mocy 11 MW.

W połowie ubiegłego roku ukraiński rząd przyjął nową strategię rozwoju energetyki, w której wyznaczył m.in. cel określonego udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym.

Kijów zdecydował o przyjęciu w perspektywie 2035 r. celu 25-procentowego udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, przy czym do tej wartości nie wliczono generacji z elektrowni wodnych, które mają dołożyć 13 proc.

W 2035 r. największy udział w ukraińskim miksie energetycznym ma posiadać energetyka jądrowa, odpowiadając 50 proc. produkcji energii. Pozostały udział, wynoszący zaledwie ok. 12 proc., ma przypadać na elektrownie termalne.

red. gramwzielone.pl