Nowe zasady przyłączania mikroinstalacji PV

Nowe zasady przyłączania mikroinstalacji PV
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Jak podało Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, wkrótce planowane jest wprowadzenie zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej skutkujących wdrożeniem nowych zasad przyłączania do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Z dokumentów przedstawionych przez operatorów sieci dystrybucyjnych ma  wynikać, że na mikroinstalacje fotowoltaiczne zostaną nałożone nowe wymagania w kwestii ich przyłączenia do sieci.

Na skutek zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej od 1 kwietnia mikroinstalacje o mocy powyżej 3 kWp muszą być przyłączane trójfazowo, natomiast systemy o mocy 3-10 kWp muszą mieć możliwość odłączenia od sieci przez operatora. Co więcej, instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 10 kWp muszą umożliwiać operatorom sieci sterowanie mocą czynną – informuje SBF Polska PV.

REKLAMA
REKLAMA

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV poinformowało, że podobne wymagania dotyczące przyłączania mikroinstalacji stosowane są chociażby w Niemczech. Stowarzyszenie zwraca jednak uwagę na zbyt szybki tryb wprowadzania tych zmian, a także na pojawiające się w związku z nimi pytania – m.in. dotyczące sterowania mocą czynną i możliwością odłączenia mikroinstalacji od sieci poprzez urządzenie zintegrowane z falownikiem. Wątpliwość, na którą wskazuje Stowarzyszenie, to także kwestia tego, jak ma wyglądać komunikacja falowników z operatorami.

Jak zauważa prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV Bogdan Szymański, o ile nowe zasady przyłączania mikroinstalacji mogą być dużym wyzwaniem dla firm instalacyjnych, pojawia się szansa na wypracowanie jednego standardu przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla całego kraju.

Więcej o stanowisku SBF Polska PV nt. zmian w zasadach przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych w artykule: SBF Polska PV krytyczne wobec zmian w IRiESD.

red. gramwzielone.pl