Polska sieć supermarketów chce zainwestować w fotowoltaikę

Polska sieć supermarketów chce zainwestować w fotowoltaikę
Fot. Dino Polska SA

Instalacje fotowoltaiczne mogą pojawić się na dachach zlokalizowanych na terenie Wielkopolski 34 supermarketów i magazynów należących do Dino Polska SA. Inwestycje w PV zależą jednak od pozyskania unijnej dotacji.

Grupa Dino Polska wystosowała zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektów oraz budowy instalacji fotowoltaicznych na części swoich supermarketów zlokalizowanych w Wielkopolsce.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wykonanie wszelkich prac budowlano-montażowych w zakresie 34 instalacji fotowoltaicznych na obiektach w Krotoszynie (5), Jastrowiu, Sośniach, Sypniewie, Kębłowie, Dominowie, Nowym Tomyślu, Buczu, Przyprostyni, Opatowie, Kraszewicach, Jarocinie (2), Gowarzewie, Kuślinie, Grodzisku Wlkp., Pamiątkowie, Niechanowie, Wrześni, Tarnówce, Starym Bojanowie, Szkaradowie, Kamieńcu, Mochach, Sieroszewicach, Benicach, Lamkach, Odolanowie, a także w Ostrowie Wlkp (2).

REKLAMA

Największe instalacje mają powstać na dachach budynków magazynowych w Krotoszynie (437,4 kW, 231,66 kW, 232,2 kW, 86,13 kW), a także w Jastrowiu (99,9 kW). Moc pozostałych instalacji planowanych na dachach budynków handlowo-usługowych nie przekracza 30 kW.

W sumie planuje się budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy niema 2 MW (dokładnie 1,999 MW). Łączny uzysk energii w skali roku oszacowano w programie funkcjonalno-użytkowym na 1,667 GWh energii elektrycznej.

Panele fotowoltaiczne mają zostać ustawione w większości w kierunku południowym, w niektórych przypadkach z większymi odchyleniami, a także pod kątem wynoszącym z reguły 21 st.

Zamówienie ma objąć również przeprowadzenie badań i pomiarów wszystkich instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności z normą PN-EN 62446-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór”. 

REKLAMA

O wyborze wykonawcy zdecyduje kryterium cenowe (60 proc.) oraz termin gwarancji (40 proc.). W drugim przypadku najwięcej punktów zostanie przyznanych w przypadku oferty, w której wpisano termin gwarancji wynoszący 120 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych. Minimalna gwarancja to 60 miesięcy.

Przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń ma nastąpić w terminie do 30 czerwca br. Wybudowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych miałoby nastąpić w terminie do 31 października br.

Rozpoczęcie montażu uzależnione jest jednak od zawarcia umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla którego nabór prowadzono w ubiegłym roku (konkurs RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17).

Maksymalny poziom dotacji w tym konkursie sięga nawet 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Budżet całego konkursu określono na 90 mln zł.

W przypadku elektrowni fotowoltaicznych warunkiem dopuszczenia danego projektu do dofinansowania jest maksymalna moc planowanej instalacji do 2 MW.

Na koniec ubiegłego roku sieć Dino Polska obejmowała 775 sklepów, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sal sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Na koniec ub.r. grupa zatrudniała 12,9 tys. osób.

red. gramwzielone.pl