Gmina Janowo szuka wykonawcy instalacji PV na ponad 133 kWp

Gmina Janowo szuka wykonawcy instalacji PV na ponad 133 kWp
Fotolia

Gmina zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim zainwestuje w fotowoltaikę. Potencjalni wykonawcy mają jeszcze dwa tygodnie na przygotowanie i złożenie wniosku u udział w przetargu na jej wykonanie.

W sumie na terenie gminy Janowo ma powstać sześć instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 133,11 kWp. Uruchomienie własnej produkcji energii może istotnie ograniczyć koszty energii elektrycznej w zarządzanych przez gminę obiektach.

Instalacje fotowoltaiczne mają powstać w urzędzie gminy oraz na terenie oczyszczalni ścieków w Janowie, a także na terenie hydroforni w Komorowie, Muszakach, Zawadach i Szemplinie.

REKLAMA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej i wykonanie sieciowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych i budynku urzędu Gminy w Janowie wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania”.

REKLAMA

Od wykonawców oczekuje się m.in. zrealizowania minimum jednej inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na zaprojektowaniu i budowie minimum 5 naziemnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 100 kWp i wartości minimum 400 tys. zł. Dodatkowy warunek to wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” minimum 1 dachowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 15 kWp i wartości minimum 69 tys. zł netto.

O wyborze wykonawcy zdecyduje w 60 proc. cena, a w 40 proc. termin gwarancji.

Gmian Janowo przewiduje dokonanie wizji lokalnej z udziałem wykonawców, którą zaplanowano na 15 marca br.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu mija 21 marca br.                  

red. gramwzielone.pl