Czeski sąd konstytucyjny nie uratował rodzimej branży solarnej

Czeski sąd konstytucyjny nie uratował rodzimej branży solarnej
OregonDOT, flickr cc-by-2.0

W Czechach utrzymany zostanie m.in nowy 26-procentowy podatek od przychodów {więcej}czeskich operatorów systemów fotowoltaicznych – także tych uruchomionych przed wprowadzeniem w życie nowych przepisów. 

Poniżej prezentujemy komunikat czeskiego dewelopera farm fotowoltaicznych Photon Energy w sprawie ostatnich decyzji Czeskiego Sądu Konstytucyjnego, któr podtrzymał skrajnie niekorzystne zmiany prawa dla czeskiego rynku PV:

„Dnia 16 maja 2012 r. Czeski Sąd Konstytucyjny (CSK) postanowił odrzucić wniosek złożony przez grupę senatorów o zniesienie 26-procentowego podatku od przychodów elektrowni PV uruchomionych w latach 2009-2010 a obowiązującego w latach 2011-2013, jak również dotyczącego zniesienia sześcioletnich wakacji podatkowych dla energetyki odnawialnej. CSK postanowił, iż środki te są raczej pośrednio niż bezpośrednio retroaktywne, co uznał za zgodne z Konstytucją Czech, o ile takie środki są racjonalne, adekwatne a ich wprowadzenie nie jest arbitralne, co jego zdaniem miało miejsce. CSK uznał, że w interesie opini publicznej było ograniczenie dalszego wzrostu cen energii elektrycznej oraz deficytu budżetowego. CSK nie zgodził się z opinią senatorów, iż pogwałcone zostały: prawo własności oraz korzystania z niego bez ograniczeń, prawo swobody przedsiębiorczości oraz uzasadnionych oczekiwań. 

REKLAMA

Argumentacja CSK kłóci się z jego wcześniejszą argumentacją, która została użyta przy okazji wyroku sądu odnośnie pośrednio retroaktywnego, 50-procentowego podatku od dotacji rządowych, nałożonego na uczestników programu oszczędności mieszkaniowych, a który to podatek CSK uznał za niekonstytucyjny. 

REKLAMA

Wtedy to, CSK orzekł, iż niedopuszczalne są działania rządu wprowadzające podatek, którego ukrytym celem jest pozbawienie korzyści beneficjentów programu oszczędności mieszkaniowych oraz uznał za niezwykle ważne, aby chronić prawa jednostki do ochrony ich uzasadnionych oczekiwań. Oczywiście czasy się zmieniły.

Nie musimy dodawać, że nasza opinia na temat tych retroaktywnych środków, jak i opinia znanych nam inwestorów w elektrownie PV oraz firm działających w branży PV, nadal jest inna. Taryfy FiT są dla branży PV i innych odnawialnych źródeł energii ustalane corocznie przez czeski Urząd Regulacji Energetyki na podstawie wielu czynników i, tak jak w przypadku wszystkich innych gałęzi sektora energetycznego, w których obowiązują ceny regulowane, stanowi podstawę decyzji inwestycyjnych o długim horyzoncie zwrotu z inwestycji. Należałoby jeszcze znaleźć inny, legalny biznes, który wytrzymałby arbitralnie wprowadzony podatek w wysokości 26% przychodów (!) bez głębszego wstrząsu, graniczącego z, jeśli nie prowadzącego do, wywłaszczenia.

Orzeczenie CSK w istocie stanowi czek in blanco dający rządowi możliwość naruszanie praw własności i uzasadnionych oczekiwań, o ile tylko potrafi dowieść CSK, że jest to w interesie publicznym. Co ciekawe, przywołując przykład budowy jednej ze strategicznie ważnych autostrad, która była opóźniana przez ponad dziesięć lat, ponieważ właściciel ziemi nie chciał jej sprzedać a czeskie prawo nie zezwala na wywłaszczenie nieruchomości nawet w interesie publicznym, argumentacja CSK jest naprawdę godna uwagi.

Uważamy, że wyrok CSK stanowi istotny krok w kierunku demontażu rządów prawa w Republice Czeskiej i z przykrością stwierdzamy, że nie daje prawnych możliwości dochodzenia swoich praw w tym kraju. Dlatego też Emitent i jego akcjonariusz kontrolujący będą podejmować działania zmierzające do ochrony praw akcjonariuszy zgodnie z prawem międzynarodowym i obowiązującymi umowami dwustronnymi i poinformuje akcjonariuszy o dalszych krokach podjętych w tym kierunku.”
źródło: Photon Energy, red. gramwzielone.pl