Bartoszyce szukają wykonawcy instalacji PV na 140 kWp

Bartoszyce szukają wykonawcy instalacji PV na 140 kWp
Foto. Wayne National Forest, flickr cc

W położonej w województwie warmińsko-mazurskim gminie Bartoszyce powstaną elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 140 kW. Gmina szuka wykonawców tych instalacji.

Warmińsko-mazurska gmina ogłosiła przetarg na budowę siedmiu instalacji fotowoltaicznych, które mają powstać na budynkach użyteczności publicznej i których łączna moc wyniesie 140,4 kWp.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność obejmuje „społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych”.

REKLAMA

Warunek to ponadto zaprojektowanie i wybudowanie przynajmniej trzech dachowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 kW, o wartości minimum 600 tys. zł.

Termin składania ofert mija 26 marca br., a o wyborze wykonawcy zdecyduje kryterium ceny (60 proc.) i okresu gwarancji (40 proc.).

Inwestycje w fotowoltaikę w gminie Bartoszyce zostaną dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE.

REKLAMA

Obecnie w ramach RPO dla Warmii i Mazur w zakresie konkursów związanych z produkcją energii odnawialnej są oceniane wnioski złożone w naborze dedykowanym inwestycjom w efektywność energetyczną i OZE w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach konkursu RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17.

Ocenę formalna w tym konkursie przeszły aplikacje 52 firm. Łączny koszt planowanych przez nie inwestycji wynosi 63,7 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie sięga łącznie 37,58 mln zł i mieści się w przyjętym budżecie, którego wysokość określono wstępnie na 38,22 mln zł. Maksymalne dofinansowanie może pokryć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dotacje w woj. warmińsko-mazurskim w 2018 r.

W tym roku w ramach RPO dla Warmii i Mazur przewiduje się w zakresie OZE nabór wniosków w konkursie z działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  Nabór zaplanowano wstępnie na wrzesień, a budżet konkursu ma wynieść 77,45 mln zł.

Przewiduje się też nabór w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Zaplanowano go na czerwiec, a budżet określono na 28,8 mln zł.

Zaplanowano też trzy nabory wniosków w ramach działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Budżety pierwszych dwóch naborów, dedykowanych inwestycjom w sektorze publicznym, mają wynieść 1,11 mln zł i 107,45 mln zł. Na październik zaplanowano jeszcze nabór wniosków w zakresie inwestycji w budynkach mieszkalnych z budżetem rzędu 46,05 mln zł.

red. gramwzielone.pl