Dania szykuje aukcje dla fotowoltaiki. Na jakich zasadach?

Dania szykuje aukcje dla fotowoltaiki. Na jakich zasadach?
Farma fotowoltaiczna o mocy 61 MW w Lerchenborgu. Fot. Wirsol

Duńska agencja energetyczna Energistyrelsen przedstawiła założenia aukcji dedykowanej inwestorom zamierzającym wybudować elektrownie fotowoltaiczne o jednostkowej mocy do 1 MWp (DC). Jej budżet ma sięgnąć 105 mln DKK, czyli ok. 60 mln zł.

Wsparcie ma być przyznawane w postaci premii, której wysokość inwestorzy określą w zgłoszonych ofertach. Wygrają najniższe oferty mieszczące się w ramach przyznanego budżetu.

Kontrakty z gwarancją zaoferowanej w aukcji premii będą przyznawane na okres 20 lat, licząc od daty pierwszego wprowadzenia energii do sieci. Premia nie będzie podlegać indeksacji o inflację.

REKLAMA

Przyłączenie do sieci ma nastąpić nie później niż do 2 lat od podpisania kontraktu. Wydłużenie tego okresu, bez straty dla inwestora, będzie możliwe w sytuacji np. niekorzystnych warunków pogodowych utrudniających budowę czy innych, niezależnych od niego sytuacji. Wówczas wsparcie ma jednak nie przysługiwać dłużej niż do 23 lat od daty zawarcia umowy. Późniejsze uruchomienie produkcji energii będzie wiązało się z adekwatną redukcją obowiązującego okresu wsparcia.

Premia nie będzie jednak płacona za generację w godzinach, w których na rynku hurtowym NordPool notowane są ujemne spotowe ceny energii (dla stref DK1 lub DK2).

Maksymalna wartość premii, jaką będą mogli zgłosić inwestorzy, wyniesie 0,15 DKK/kWh, czyli mniej więcej tyle, ile aktualnie wynosi wartość duńskiej opłaty OZE doliczanej do rachunków za energię (ok. 0,08 zł/kWh).

W przypadku rywalizowania o wsparcie dwóch projektów, dla których zgłoszono te same ceny, wówczas pierwszeństwo uzyska projekt o większej mocy. Jeśli cena i moc projektów w obu przypadkach będą jednakowe, zdecyduje losowanie.

Dla ostatniej z ofert kwalifikujących się do wsparcia, w przypadku której częściowo zostanie jednak przekroczony budżet aukcji, zaproponowana zostanie możliwość odpowiedniego zmniejszenia planowanej mocy, aby zmieścić się w przyznanej alokacji.

Wykluczony jest udział projektów, w przypadku których planowana jest częściowa autokonsumpcja lub w przypadku których rozpoczęto już prace konstrukcyjne. Wymagane jest natomiast zdobycie przez inwestora wszystkich wymaganych pozwoleń.

REKLAMA

Warunek to ponadto realizacja poszczególnych projektów w odległości co najmniej 500 metrów, a każda z instalacji ma posiadać odrębny punkt przyłączenia. Jeśli prawo do wsparcia wstępnie otrzymają instalacje planowane w odległości bliższej niż 500 metrów, wówczas wykluczona zostanie instalacja z zaoferowaną wyższą ceną. Jeśli zdarzyłoby się, że dla obu instalacji zostanie zaproponowana ta sama cena, wówczas wyeliminowana zostanie instalacja o mniejszej mocy.

Za odstąpienie od kontraktu i nieuruchomienie projektu z powodów nieuwzględnianych przez duńskie władze na inwestora ma być nakładana kara, której wysokość będzie zależeć od mocy planowanej instalacji.

Kara zostanie obliczona jako iloczyn mocy nominalnej, przyjętej z góry dla fotowoltaiki pracy na pełnym obciążeniu przez 1155 godzin w roku oraz wartości 170 DKK/MWh (ok. 96 zł/MWh). I tak dla instalacji o mocy 0,75 MWp kara wyniosłaby 147 tys. DKK, czyli ok. 83,2 tys. zł.

Zaplanowana w Danii na ten rok aukcja dla projektów PV o mocy do 1 MW miała się odbyć już w ubiegłym roku. Duńczycy planowali jednak wówczas przyznanie dla wygranych projektów ustalonych z góry taryf od 0,66 DKK/kWh do 0,77 DKK/kWh, czyli od ok. 0,38 PLN/kWh do 0,45 PLN/kWh.

Ponadto w ubiegłym roku Kopenhaga zapowiedziała objęcie większych projektów fotowoltaicznych aukcjami, w których PV będzie konkurować z energetyką wiatrową.

W 2016 roku Duńczycy przeprowadzili, we współpracy z Niemcami, pierwszą w Europie transgraniczną aukcję dla OZE. Więcej o efektach tej aukcji w artykule: Dania: wyniki transgranicznej aukcji dla fotowoltaiki.

Dane duńskiego operatora Eneginet.dk wskazują, że łączny potencjał elektrowni fotowoltaicznych w Danii pod koniec I kwartału 2017 r. wynosił niewiele ponad 850 MW.

Moc największej farmy fotowoltaicznej w Danii sięga 61 MW, a szacowany dla niej uzysk energii określono na 60 GWh w skali roku. Więcej o tej inwestycji w artykule: Największa farma fotowoltaiczna w Skandynawii.

red. gramwzielone.pl