Domowa instalacja fotowoltaiczna zwróci się po 6 latach?

Domowa instalacja fotowoltaiczna zwróci się po 6 latach?
Właściciele domowych systemów fotowoltaicznych będą korzystać z preferencyjnego systemu dopłat feed-in tariffs, foto: ekowatt press

Taki okres zwrotu domowej instalacji fotowoltaicznej szacuje {więcej}na podstawie założeń nowej ustawy o OZE prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej. 

Żmijewski na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” chwali założenia nowego systemu dla energetyki odnawialnej szacując, że pozwoli on na szybki rozwój małych systemów OZE, do których Ministerstwo Gospodarki w nowej ustawie chce zaliczyć m.in. systemy fotowoltaiczne o mocy do 100 kW, których właściciele za każdą odsprzedaną zakładowi energetycznemu kilowatogodzinę energii mają otrzymywać 1,1 zł. Na rosnącą atrakcyjność inwestycji w małe systemy fotowoltaiczne – zdaniem prof. Żmijewskiego – wpływa także szybki spadek cen paneli fotowoltaicznych. 

– Jeśli cena ogniw nadal będzie spadać w takim tempie, to zakładając stawki na lata 2013 – 2014, po których energia będzie kupowana od najmniejszych producentów, okres zwrotu domowego panelu fotowoltaicznego wyniesie już tylko 6 lat – „Dziennik Gazeta Prawna” cytuje prof. Żmijewskiego, który jako przykład błyskawicznego rozwoju domowych instalacji fotowoltaicznych wskazuje Wielką Brytanię, gdzie po wprowadzeniu systemu feed-in tariffs w niedługim okresie ma powstać docelowo 2 mln domowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy kilku gigawatów. – W takim tempie nie powstanie żaden duży blok energetyczny – mówi na łamach „DGP” prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej. 

REKLAMA

„Dziennik Gazeta Prawna” prognozuje ponadto, powołując się na wyliczenia Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, że potencjał mikrosystemów fotowoltaicznych o mocy od 1 do 5 kW do roku 2030 w Polsce to w sumie 1,5 GW, a  już po roku 2014 koszt montażu tej wielkości instalacji PV wyniesie w przeliczeniu na 1 kW zalinstalowanej mocy około 1400 euro, czyli tyle, ile można osiągnąć już w przypadku budowy większych farm fotowoltaicznych.
pp, gramwzielone.pl

REKLAMA

Czytaj więcej o założeniach nowej wersji ustawy o energii odnawialnej w zakresie fotowoltaiki na Gramwzielone.pl w artykułach:

Feed-in tariffs: produkcja zielonej energii ruszy w polskich domach?

2,85 zielonego certyfikatu dla fotowoltaiki w nowej ustawie o OZE

Pozwolenie budowlane na farmę fotowoltaiczną – czy i kiedy będzie potrzebne?